Imperial GOV

Imperial GOV to dedykowany system informatyczny adresowany jednostkom samorządu terytorialnego. Jego celem jest informatyzacja jednostek administracji oraz innych instytucji sektora publicznego, co za tym idzie usprawnienie obiegu dokumentów, ułatwienie komunikacji pomiędzy społeczeństwem, a instytucjami wykonującymi zadania publiczne.

System Imperial GOV powstał na podstawie analizy zapotrzebowania rynku, powstałe funkcjonalności są zgodne z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi, regulującymi wymagania.

Jeżeli tego wymaga specyfikacja serwisu, wykonujemy go w oparciu o standardy WCAG. Ich wdrożenie zagwarantuje dostęp zarówno dla osób niewidomych, jak niedowidzących, niepełnosprawnych ruchowo, niesłyszących, z różnego rodzaju dysfunkcjami intelektualnymi. Ponadto serwis wykonany ze standardami WCAG będzie bardziej przyjazny osobom starszym oraz tym, które nie mają wprawy w korzystaniu z Internetu.


Dlaczego warto wybrać Imperial GOV ?

 • Dostosowanie do WCAG 2.0
  System spełnia standardy WCAG 2.0. – według Rozporządzenia Rady Ministrów, w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, podmioty realizujące zadania publiczne są zobowiązane do dostosowania serwisów internetowych do standardu WCAG 2.0. W tym celu została wprowadzona m.in. wersja monochromiczna strony, funkcje czytania tekstu, wykorzystanie klawiatury w celu nawigacji.

 • Wygląd portalu

  Tworzymy nowoczesne portale, przejrzyste, łatwe w użytkowaniu i wyszukiwaniu informacji, dostępne ze wszystkich urządzeń niezależnie od ich rozdzielczości do tego dołączamy elegancką grafikę aby spełnić wszystkie wymogi aktualnego użytkownika Internetu.

 • Wersja monochroniczna

  W celu dostosowania strony do standardów WCAG 2.0. wprowadzamy odpowiednik zamieniający grafikę właściwą w odcienie nierozpraszające uwagi, kontrastowe. Bez zbędnych grafik czy np. migoczących elementów. Zachowujemy kontrast kolorystyczny wszystkich elementów przekazujących treść lub funkcjonalnych.

 • Udogodnienia dla niepełnosprawnych
  Funkcje czytania tekstu, dodanie tekstu alternatywnego, wykorzystanie klawiatury w celu nawigacji, spójna nawigacja, wyraźny fokus we wszystkich aktywnych elementach to tylko kilka podstawowych funkcji jakie wprowadzamy w stronach, których administratorzy chcą aby były one dostępne dla wszystkich swoich odbiorców.
 • Możliwość integracji z oprogramowaniem działającym
  Dostajemy również możliwość integracji z systemami już używanymi w instytucji, jak również rozbudowania platformy w dowolnym czasie wg aktualnego zapotrzebowania.

 • Wyszukiwanie i dostęp do informacji
  Łatwości wyszukiwania informacji na stronie zapewni odpowiednio skonfigurowana wyszukiwarka, dostępna dla użytkowników serwisu.

 • Prawa dostępu
  Dzięki pełnej dowolności w przydzielaniu praw przez administratora, możemy ustawić użytkownikom dowolny obszar w którym mogą się poruszać. Tworzymy grupy pracowników, którym następnie przyporządkowujemy odpowiedni dział z możliwością zarządzania informacjami.

 • Rejestr zmian
  System posiada wgląd do historii zmian - w każdej chwili można ją przeglądać. Po zalogowaniu również widać, kiedy nastąpiło ostatnie logowanie i kto się zalogował. Pozwala to sprawdzić, który z pracowników dokonywał ostatnio zmian w systemie.

System Imperial GOV zapewnia:

 • Publikację informacji dla odbiorców na portalu informacyjnym z możliwością pełnego ich zarządzania
 • Monitorowanie efektywności pracy
 • Zarządzanie obecnością / nieobecnością pracowników
 • Generowanie dokumentów
 • Obieg dokumentów
 • Zarządzanie dokumentami

Biuletyn Informacji Publicznej

Oprogramowanie zawiera Internetowy Biuletyn Informacji Publicznej, jest to scentralizowany system dostępu do Informacji Publicznej. System BIP jest wdrażany jako moduł uzupełniający Imperial GOV, może również zostać wdrożony jako samodzielny panel dla serwisu www lub portalu.

 

Kierunki rozwoju aplikacji BIP są podyktowane podstawą administracyjno-prawną określającą rodzaj publikowanych w jej obszarze informacji o danym podmiocie, jak:


 • Status prawny lub forma prawna
 • Organizacja
 • Przedmiot działania i kompetencje
 • Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
 • Majątek, którym dysponuje
 • Tryb działania
 • Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
 • Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych

W ramach platformy Imperial GOV projektujemy i realizujemy również portale internetowe, strony www dla jednostek administracyjnych.