Korpus Solidarności

System wsparcia wolontariatu

Informacje o realizacji

Korpus Solidarności jest kompleksowym programem wspierania wolontariatu długoterminowego na lata 2018-2030, którego misją jest zachęcenie społeczeństwa do zaangażowania się w tego typu działalność, a tym samym budowanie społeczeństwa obywatelskiego.  Celem naszej realizacji było stworzenie oprogramowania usprawniającego relacje pomiędzy osobami fizycznymi a organizacjami wolontariackimi, które pomoże w integracji działań wolontariuszy i koordynatorów. Aby to zapewnić, wdrożono szereg funkcjonalności, m. in:

  • przystępne formularze rejestracyjne (umożliwiające dodawanie podmiotów, zgłoszenie wolontariusza czy organizacji)
  • automatycznie generowane powiadomienia wysyłane mailowo (ułatwiające kojarzenie członków serwisu)
  • prostą w obsłudze wyszukiwarkę (pozwalającą na wyszukanie informacji o ofertach pracy i pomocy, z dostępem ograniczonym – dla użytkowników niezalogowanych)
  • archiwizację kont
  • intuicyjny panel użytkownika (pozwalający na zarządzanie i edycję profilu oraz dodanie oferty)
  • panele wolontariusza i organizacji (zawierające listing ofert pomocy dodanych do serwisu i pasujące oferty pracy)
  • moduł przepracowanych godzin wolontariusza (w skali miesiąca i roku, potwierdzonych przez daną organizację)
  • dodawanie ofert pomocy (podzielone na sekcje: rodzaj pomocy, miejsce, czas)
  • listę ofert pasujących (zakwalifikowane przez system lub przeniesione przez organizację jako pasujące do profilu danego użytkownika, aktualizowane co 3 dni)

Aplikacja została podzielona na serwis ogólnodostępny (upubliczniony) oraz panel administracyjny, zrealizowany na podstawie interfejsów dostępnych w systemie Imperial. Wzbogacony o moduł plików umożliwia na zamieszczanie na stronie serwisu dokumentów w postaci różnorodnych plików.


Przejrzysty, wzbogacony nowoczesną grafiką widok pozwala na szybkie przejście do interesujących nas podstron. Ciekawy element stanowi mapa aktywności, dzięki której możliwe jest sprawdzenie partnerów w danym województwie.


Zgodnie z wytycznymi klienta, serwis został zaimplementowany do systemu już istniejącego, z dbałością o spójność poszczególnych elementów, w architekturze Klient – Serwer. Dzięki odnośnikom do stron social media, odbiorca śledzi wszelkie nowości.


Dodatkowym atutem strony jest dostosowanie do standardów odczytu dla osób niepełnosprawnych, dzięki wprowadzeniu  wersji kontrastowej.


Chcesz dowiedzieć się więcej?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o współpracy z nami - napisz lub zadzwoń!Zapytaj nas