Korpus Solidarności

System wsparcia wolontariatu

Korpus Solidarności jest kompleksowym programem wspierania wolontariatu długoterminowego na lata 2018-2030, którego misją jest zachęcenie społeczeństwa do zaangażowania się w tego typu działalność, a tym samym budowanie społeczeństwa obywatelskiego.  Celem naszej realizacji było stworzenie oprogramowania usprawniającego relacje pomiędzy osobami fizycznymi a organizacjami wolontariackimi, które pomoże w integracji działań wolontariuszy i koordynatorów. Aby to zapewnić, wdrożono szereg funkcjonalności, m. in:

  • przystępne formularze rejestracyjne (umożliwiające dodawanie podmiotów, zgłoszenie wolontariusza czy organizacji)
  • automatycznie generowane powiadomienia wysyłane mailowo (ułatwiające kojarzenie członków serwisu)
  • prostą w obsłudze wyszukiwarkę (pozwalającą na wyszukanie informacji o ofertach pracy i pomocy, z dostępem ograniczonym – dla użytkowników niezalogowanych)
  • archiwizację kont
  • intuicyjny panel użytkownika (pozwalający na zarządzanie i edycję profilu oraz dodanie oferty)
  • panele wolontariusza i organizacji (zawierające listing ofert pomocy dodanych do serwisu i pasujące oferty pracy)
  • moduł przepracowanych godzin wolontariusza (w skali miesiąca i roku, potwierdzonych przez daną organizację)
  • dodawanie ofert pomocy (podzielone na sekcje: rodzaj pomocy, miejsce, czas)
  • listę ofert pasujących (zakwalifikowane przez system lub przeniesione przez organizację jako pasujące do profilu danego użytkownika, aktualizowane co 3 dni)

Aplikacja została podzielona na serwis ogólnodostępny (upubliczniony) oraz panel administracyjny, zrealizowany na podstawie interfejsów dostępnych w systemie Imperial. Wzbogacony o moduł plików umożliwia na zamieszczanie na stronie serwisu dokumentów w postaci różnorodnych plików.


Przejrzysty, wzbogacony nowoczesną grafiką widok pozwala na szybkie przejście do interesujących nas podstron. Ciekawy element stanowi mapa aktywności, dzięki której możliwe jest sprawdzenie partnerów w danym województwie.


Zgodnie z wytycznymi klienta, serwis został zaimplementowany do systemu już istniejącego, z dbałością o spójność poszczególnych elementów, w architekturze Klient – Serwer. Dzięki odnośnikom do stron social media, odbiorca śledzi wszelkie nowości.


Dodatkowym atutem strony jest dostosowanie do standardów odczytu dla osób niepełnosprawnych, dzięki wprowadzeniu  wersji kontrastowej.