Łukasz Sokół - Doradca klienta

Łukasz Sokół

Doradca Klienta


+48669514784


Serwisy dla administracji publicznej to strony, które powinny być nie tylko przejrzyste i łatwe w użytkowaniu, ale powinny także spełniać szereg ściśle określonych wymogów.


Wśród najważniejszych cech, jakimi musi charakteryzować się portal urzędowy, wymienić należy:

 • umożliwienie łatwego wyszukiwania informacji
 • dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych przy zachowaniu standardów WCAG
 • dostosowanie strony do potrzeb osób niedowidzących poprzez przygotowanie wersji monochromicznej serwisu (wersja żałobna)
 • umożliwienie nawigacji klawiaturą
 • uzupełnienie strony o funkcję czytania tekstu
 • wyposażenie w system umożliwiający łatwe zarządzanie treścią
 • wyposażenie serwisu w Biuletyn Informacji Publicznej
 • skróty klawiszowe umożliwiające szybki dostęp do funkcji serwisu

Rozwiązania dostosowane do potrzeb

Zdajemy sobie sprawę, iż strony urzędów są specyficznym rodzajem serwisów internetowych. Ich funkcjonowanie musi opierać się o odpowiednie, jasno określone standardy. Ponadto należy dołożyć wszelkich starań, by również osoby niepełnosprawne, w tym także osoby słabo widzące, były w stanie korzystać z portalu. Z drugiej strony ważne jest też przygotowanie właściwej struktury informacji w taki sposób, by każdy mógł znaleźć interesujące go treści, których na tego rodzaju stronach jest bardzo dużo.

Podczas tworzenia portali urzędów bierzemy pod uwagę wszystkie te czynniki. Staramy się, by strona była nie tylko funkcjonalna, ale także by przede wszystkim była przyjazna każdemu użytkownikowi. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych, sprawdzonych przez nas rozwiązań możliwe staje się przygotowanie projektu, który w pełni będzie spełniał oczekiwania naszego klienta i będzie łączył zarówno wytyczne dotyczące stron urzędowych jak i indywidualne pomysły i rozwiązania.


Nowoczesne technologie

Stworzenie dobrze funkcjonującego i przyjaznego wszystkim portalu urzędowego jest możliwe dzięki zastosowaniu autorskich rozwiązań, w tym systemu Imperial GOV.

Imperial GOV pozwala na intuicyjne administrowanie stroną, a także na podział zarządzania określonymi fragmentami treści między różnych pracowników placówki. Usprawnia to  aktualizowanie treści pojawiających się na stronie i sprawia, że portal staje się bardziej czytelny i atrakcyjny.


Kolejne etapy pracy

Praca nad realizacją tego rodzaju projektu, jakim jest portal urzędowy powinna opierać się o określenie wstępnych wytycznych i przygotowanie właściwej specyfikacji. Zapewniamy państwu stałe wsparcie techniczne. Decydując się na współpracę z nami mogą Państwo liczyć między innymi na:

 • określenie indywidualnych potrzeb, oczekiwań i wymagań dotyczących projektu (dokumentacja, analiza przedwdrożeniowa)
 • wykonanie wstępnego projektu, prototypu (analiza przedwdrożeniowa)
 • przygotowanie projektu graficznego strony
 • wdrożenie oprogramowania oraz projektu graficznego (FrontEnd, BackEnd)
 • wewnętrzna weryfikacja (testy, audyt)
 • ostateczną weryfikację klienta, odbiór projektu
 • szkolenie z zakresu zarządzania portalem
 • indywidualną opiekę specjalisty oraz profesjonalną pomoc techniczną
 • dbanie o ciągły rozwój portalu
 • dodatkowe, wynikające z aktualnej sytuacji, usługi

Wygląd i działanie portali urzędów miejskich czy gminnych oraz innych instytucji państwowych jest ściśle określony. Tego rodzaju strony powinny nie tylko zawierać określone informacje, ale też muszą być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Tylko w ten sposób możliwe jest sprawienie, iż najważniejsze informacje dotrą do wszystkich zainteresowanych.