Jak wysłać sprawozdanie finansowe do eKRS? Instrukcja krok po kroku

 • 1. Wysyłka elektroniczna sprawozdania finansowego

  • 1.1. Nowe sprawozdanie finansowe

    1. Przejdź do storny: https://ekrs.ms.gov.pl/
    2. Przejdź do zgłaszania dokumentów:
     imperial-screen-9-11-2021-11-21-46-618a4bce80199.png
    3. Zaloguj się:
     imperial-screen-9-11-2021-11-22-47-618a4bf9ee233.png
    4. Przejdź do przygotowania i składania zgłoszeń
     imperial-screen-9-11-2021-11-24-03-618a4c44b22a9.png
  • 1.2. Utworzenie nowego zgłoszenia

    1. Kliknij przycisk utworzenia nowego zgłoszenia:
     imperial-screen-9-11-2021-11-25-13_618a4c8a989b4.png
    2. Wpisz swój numer KRS w wyszukiwarce i wyszukaj podmiot dla którego chcesz utworzyć zgłoszenie.
    3. Przejdź na dół strony po odnalezieniu podmiotu, następnie kliknij dalej:
     imperial-screen-9-11-2021-11-27-38-618a4d20b622d.png
    4. Wprowadź dane zgłoszenia:
     1. Nazwa robocza: Sprawozdanie finansowe za rok [ROK]
     2. Data od: 01.01.[ROK]
     3. Data do: 31.12.[ROK]
     4. Wybierz rodzaj zgłoszenia: SKŁADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I INNYCH DOKUMENTÓW FINANSOWYCH
    5. Kliknij dodaj dokument:
     imperial-screen-9-11-2021-11-31-16-618a4dff03477.png
    6. Wypełnij pola dokumentu:
     1. Data sporządzenia dokumentu: W tym polu należy sprawdzić datę zgodnie z plikiem XML (należy otworzyć plik XML np w przeglądarce Chrome i odczytać pole <ns3:DataSporzadzenia>2020-06-29</ns3:DataSporzadzenia>) Uwaga! Należy podać dokładnie taką datę w innym wypadku system odrzuci dokument.
     2. Wybieramy rodzaj dokumentu: Roczne sprawozdanie finansowe
     3. Załączamy dokument XML jako załącznik
     4. Klikamy zapisz
      imperial-screen-9-11-2021-11-39-17-618a4fd750397.png
    7. Klikamy dalej w tabeli zgłoszeń:
     imperial-screen-9-11-2021-11-40-31-618a502aa23b4.png
    8. Wybieramy opcję (dokument musi być podpisany przez kierownika jednostki oraz osobe prowadzącą rozliczenia): Oryginał dokumentu został podpisany przez kierownika jednostki w rozumieniu art.3 pkt 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz osobę prowadzącą księgi rachunkowe.
     Następnie klikamy dalej:
     imperial-screen-9-11-2021-11-42-15-618a50882b3ef.png
    9. Zapisujemy zgłoszenie:
     imperial-screen-9-11-2021-11-44-32-618a51125cd37.png
    10. Weryfikujemy zgłoszenie:
     imperial-screen-9-11-2021-11-45-50-618a5164bf800.png
    11. Podpisujemy zgłoszenie wybraną metodą podpisu:
     imperial-screen-9-11-2021-11-46-59-618a526bb3422.png
    12. Wysyłamy zgłoszenie do repozytorium DF:
     imperial-screen-9-11-2021-11-50-18-618a526c3c954.png