Konfiguracja istniejącej domeny

 • 1. Konfiguracja istniejącej domeny

  • W celu skonfigurowania istniejącej domeny należy:

   1. Przejść do zakładki Twoje usługi
   2. Następnie przejść do zarządzania odpowiednią usługą hostingu klikając przy niej w przycisk "Panel zarządzania".
   3. Z menu umieszczonego po lewej stronie należy wybrać zakładkę "Domeny".
    imperial-screen-20-10-2020-13-28-51-5f8ec9f81762f.png
   4. Po przejściu do listy zainstalowanych domen należy kliknąć w przycisk "Konfiguracja" przy domenie, którą chcemy skonfigurować.
    imperial-screen-20-10-2020-13-30-58-5f8eca7765871.png
   5. W panelu konfiguracji domeny możemy:
    - zmienić nazwę domeny
    - zwiększyć ilość zdeklarowanego miejsca dla tej domeny
    - zmienić wersję PHP na serwerze
    imperial-screen-20-10-2020-13-26-13_5f8ec96d22aef.png
   6. Po wykonaniu zmian należy je zapisać klikająć w przycisk "Zapisz"