Sprzedaż

 • 1. Sprzedaż

               

  • 1.1. Liczba zamówień

   • imperial-screen-21-01-2022-13-55-03_61eaad504d5c8.png

    1. 1

     Ekran, w którym znajduje się użytkownik.

    2. 2

     Przycisk przenoszący do zadkładki "Kwoty zamówień".

    3. 3

     Przycisk przenoszący do zadkładki "Najczęściej kupowane produkty".

    4. 4

     Miejsce, w którym należy wybrać przedział dat, z którego będą wyświetlone liczby zamówień na wykresie.

    5. 5

     Wykres z zamówieniami w sklepie.

  • 1.2. Kwoty zamówień

   • imperial-screen-21-01-2022-14-06-54_61eaaff08c045.png

    1. 1

     Przycisk przenoszący do zadkładki "Liczba zamówień".

    2. 2

     Ekran, w którym znajduje się użytkownik.

    3. 3

     Przycisk przenoszący do zadkładki "Najczęściej kupowane produkty".

    4. 4

     Miejsce, w którym należy wybrać przedział dat, z którego będą wyświetlone kwoty zamówień na wykresie.

    5. 5

     Lista rozwijana z opcjami płatności, umożliwia filtrowanie kwot zamówień według wybranej opcji płatności.

    6. 6

     Wykres z kwotami zamówień w sklepie. Po najechaniu kursorem na słupek na wykresie wyświetlana są dokładne kwoty zamówień z danego dnia.

  • 1.3. Najczęściej kupowane produkty

   • imperial-screen-21-01-2022-14-24-23_61eab40951fb8.png

    1. 1

     Przycisk przenoszący do zadkładki "Liczba zamówień".

    2. 2

     Przycisk przenoszący do zadkładki "Kwoty zamówień".

    3. 3

     Ekran, w którym znajduje się użytkownik.

    4. 4

     Miejsce, w którym należy wybrać przedział dat, z którego będą wyświetlone najczęściej kupowane produkty na wykresie.

    5. 5

     Informacje o liczbie wszystkich zamówień z wybranego okresu, oraz łączna kwota zamówień netto i brutto.

    6. 6

     Nazwy produktów wraz z liczbą ich zamówień w wybranym okresie.

    7. 7

     Tabela z wszystkimi produktami zamówionymi w wybranym okresie.