Prognozowanie (uczenie maszynowe)

 • 1. Opis modułów systemowych

  • 1.1. Analityka - prognozowanie (uczenie maszynowe)

   • 1.1.1. Ekran główny

    • screenshot-www-imperial5-dev-agendo-pl-2022-01.png

     1. 1

      Przycisk dodanie nowej prognozy

     2. 2

      Wyszukiwarka słowna

     3. 3

      Tabela

      Data dodania

      Nazwa

      Opis

      Ilość wprowadzonych danych

      Opcje

     4. 4

      Ikona edycji prognozy

     5. 5

      Ikona wykonania kopi całej prognozy razem z danymi

     6. 6

      Tworznie/kasowanie tabeli w bazie danych na podstawie stworzonej prognozy

     7. 7

      Wprowadzanie danych do utworzonej tabeli

     8. 8

      Przewidywania, nauka modelu uczenia maszynowego

     9. 9

      Kasowanie prognozy

     10. 10

      Zaznaczenie wszystkich wyświetlanych wpisów

     11. 11

      Usuwanie zbiorcze zaznaczonych wpisów

     12. 12

      Ilośc wyświetlanych prognoz na jednej zakładce

   • 1.1.2. Dodawanie/edycja prognozy

    • imperial-screen-14-01-2022-12-32-12-61e15f41cf074.png

     1. 1

      Nazwa prognozy

     2. 2

      Opis prognozy

     3. 3

      Blokada usunięcia - zaznaczenie tej opcji zabezpiecza prognozę przez usunięciem jej z systemu

     4. 4

      Blokada edycji - zaznaczenie tej opcji zabezpiecza prognozę przed edycją

     imperial-screen-14-01-2022-12-32-16-61e15f42065a1.png

     1. 1

      Kolumna z numerem indeksu zmiennej

     2. 2

      Kolumna z nazwą zmiennej - zmienna musi byc napisana bez spacji, znaków specjalnych i polskich znaków

     3. 3

      Kolumna nazwy zmiennej

     4. 4

      Kolumna typu zmiennej, można wybrać:

      ENUM - czyli określone wartości (z kolumny wartość)

      DATE(yy-mm-dd) - wartości w formie daty rok miesiac dzień

      Numeric - wartości liczbowe całkowite

      DATE(yy-mm) - wartośc w formie daty rok miesiąc

      TEXT - dowolna wartość tekstowa

     5. 5

      Gdy jest wybrany typ ENUM należy pobrać możliwe wartości do wybrania

     6. 6

      Kasowanie zmiennej

     7. 7

      Dodanie nowej zmiennej do prognozy

   • 1.1.3. Zarządzanie danymi

    • imperial-screen-23-12-2021-14-46-07_61c47e656cfa0.png

     1. 1

      Wprowadzanie nowych danych

     2. 2

      Import danych z pliku .csv

     3. 3

      Eksport do pliku .csv

     4. 4

      Wyszukiwarka słowna

     5. 5

      Edycja danej

     6. 6

      Usuwanie danej

   • 1.1.4. Dodawanie nowych danych

    • imperial-screen-23-12-2021-14-50-09_61c47edfebaa2.png

     1. 1

      Należy uzupełnić wszystkie dane danej prognozy. Pozycje to są te, które zostały zdefiniowane podczas tworzenie nowej prognozy.

   • 1.1.5. Nauka

    • Jeśli mamy przygotowaną nową prognozę i wprowadzone są dane na podstawie których system uczenia maszynowego nauczy się przewidywać i wygeneruje plik modelu uczenia maszynowego.

     UWAGA! Im więcej danych będzie w systemie to przewidywania będą bardziej dokładne.

      

     Możemy teraz zlecić naukę.

     imperial-screen-23-12-2021-14-53-52_61c480b678730.png

     1. 1

      Procent danych uczących się, czyli jaki procent danych podlega pod naukę a jaka część danych będzie do porównywania.

     2. 2

      Co chcemy przewidywać

     Przygotowanie modelu uczenia maszynowego może chwilę potrwać. 

     imperial-screen-23-12-2021-15-01-23-61c4824e09e56.png

     Mając gotowy model uczenia maszynowego możemy zlecić przygotowanie predykcji. 

      

     imperial-screen-23-12-2021-15-03-54-61c4824e1a180.png

     1. 1

      Usuwanie pliku modelu - gdy zostaną wprowadzone nowe dane do systemu należy wygenerować nowy model.

     2. 2

      Miesiąc sprzedaży

     3. 3

      Wybieramy swoje przewidywania

     4. 4

      Wybieramy produkt

     5. 5

      Rok sprzedaży

     Przygotowanie predykcji może chwilę potrwać.

     imperial-screen-23-12-2021-15-11-29-61c483e6aaec3.png

     Tak wygląda przykładowa predykcja systemu. Dodatkowo w każdym produkcie można sprawdzić przewidywania sprzedaży oraz wadliwości podzespołów (opisano to w dalszej części dokumentacji)