Raporty zwrotów i reklamacji

 • 1. Opis modułów systemowych

  • 1.1. Analityka - raporty zwrotów i reklamacji

   • 1.1.1. Raportowane produkty

    • screenshot-www-imperial5-dev-agendo-pl-2022-01.png

     1. 1

      Ekran, w którym znajduje się użytkownik.

     2. 2

      Okno z filtrami możliwymi do zastosowania w tabeli.

     3. 3

      Ikona podglądu przenosząca do edycji produktu.

     4. 4

      Przycisk do utworzenia skrótu do okna raporty reklamacji/zwrotów na ekranie głównym panelu.

     5. 5

      Pole tekstowe do wyszukiwania danych w tabeli.

   • 1.1.2. Raportowane przyczyny reklamacji

    • imperial-screen-22-12-2021-15-55-38_61c33c6c56fe8.png

     1. 1

      Ekran, w którym znajduje się użytkownik.

     2. 2

      Tabela, w której zawarte są przyczyny reklamacji wybierane przez użytkowników wraz liczbą wystąpień danej reklamacji.

     3. 3

      Przycisk przenoszący do edycji przyczyny reklamacji.

   • 1.1.3. Raportowane przyczyny zwrotów

    • imperial-screen-23-12-2021-08-16-21_61c422465943e.png

     1. 1

      Ekran, w którym znajduje się użytkownik.

     2. 2

      Tabela, w której zawarte są przyczyny zwrotów wybierane przez użytkowników wraz liczbą wystąpień danej przyczyny zwrotu.

     3. 3

      Przycisk przenoszący do edycji przyczyny zwrotu.

   • 1.1.4. Raportowane podzespoły

    • imperial-screen-23-12-2021-08-20-01-61c423248e6c5.png

     1. 1

      Ekran, w którym znajduje się użytkownik.

     2. 2

      Tabela, w której zawarte są raportowane podzespoły wybierane przez użytkowników wraz z łączną liczbą wystąpień problemów z danym podzespołem.

     3. 3

      Przycisk przenoszący do edycji podzespołu.

   • 1.1.5. Raportowane wady

    • imperial-screen-23-12-2021-08-25-36_61c4247217005.png

     1. 1

      Ekran, w którym znajduje się użytkownik.

     2. 2

      Tabela, w której zawarte są raportowane wady wybierane przez użytkowników wraz z łączną liczbą wystąpień danej wady.

     3. 3

      Przycisk przenoszący do edycji wady.