Katalogi

 • 1. Opis modułów systemowych

  • 1.1. Katalogi

   Katalogi w systemie są komponentami które tworzą podstrony naszego serwisu. Każdy z katalogów ma swoje odwzorowanie w postaci symbolu po domenie serwisu w pasku adresu internetowego przeglądarki np. wwww.adres-internetowy.pl/symbol/ . Oznacza to że dostęp do niego możliwy jest bezpośrednio poprzez adres url. Każdy z katalogów posiada funkcjonalność np. Strona opisowa będzie podstroną serwisu w której administrator / redaktor może edytować akapity, dodając treść, zdjęcia, załączniki. Jednak nie wszystkie katalogi posiadają strony zarządzania np. użytkownicy, o których informacje znajdują się już w systemie. Z katalogów można tworzyć strukturę podkatalogów, co oznacza że dana podstrona serwisu może mieć kolejne podstrony np. www.adres-internetowy.pl/symbol/symbol-podstrony/. Jest to możliwe korzystając z menu w widoku zarządzania Strukturą katalogów.

   • 1.1.1. Dodanie nowego katalogu

    • Katalogi w systemie są podstronami naszego serwisu, które tworzą strukturę naszego systemu. Każdy z katalogów ma swoje odwzorowanie w postaci adresu w pasku przeglądarki.

     Katalogi dodajemy korzystając z opcji Dodaj nowy katalog uzupełniając wyświetlony formularz:

     Zakładka Informacje ogólne

     imperial-screen-13-09-2018-13-46-10_5b9a4e06467a2.png

     1. 1

      Wybór typu katalogu:

      • Katalog domyślny - katalog, który posiada funkcjonalność.

      • Odnośnik do istniejącego katalogu - tworzy odnośnik, który możemy dodać do menu, który przekierowuje użytkownika do wskazanego katalogu (należy ustawić dodatkowe pole mówiące o tym, do którego katalogu się odnosi).

      • Odnośnik do strony głównej.

      • Odnośnik do dowolnego adresu internetowego.

     2. 2

      Nazwa katalogu, możliwość zaznaczenia opcji synchronizacji z katalogiem, co oznacza automatyczne uzupełnianie pola Symbol na podstawie nazwy.

     3. 3

      Symbol katalogu jest wyświetlany w adresie przeglądarki, to od niego później zależy adres za pomocą którego można dostać się bezpośrednio do katalogu np. www.adres-internetowy.pl/symbol/.

     4. 4

      Miejsce, w które zostanie dodany katalog w strukturze. Wyświetli się okno z strukturą jak w przypadku Ekranu głównego, należy wybrać menu lub katalog, do którego chcemy dodać nowy katalog.

     5. 5

      Funkcjonalność określa do czego przeznaczony jest katalog w serwisie i jakie zadania pełni, np. Aktualności pozwala zarządzać aktualnościami, Kategorie sklepu umożliwia dodanie nowych kategorii sklepu, Galeria zdjęć pozwala zarządzać galeriami oraz zdjęciami itd.. . Po wybraniu funkcjonalności w formularzu pojawiają się dwie dodatkowe zakładki. Opis poszczególnych funkcjonalności znajduje się w Pomoc - Komponenty

     6. 6

      Możliwość wybrania wcześniej zdefiniowanego tła dla katalogu.

     7. 7

      Dedykowane opcje konfiguracyjne katalogu w zależności od funkcjonalności.

     Zakładka Konfiguracja

     imperial-screen-13-09-2018-13-49-44_5b9a4edc60396.png

     1. 1

      Nazwa nagłówka, która będzie wyświetlana zamiast nazwy katalogu.

     2. 2

      Opcja pozwala wykluczyć z komponentu menu rozwijanego katalogi zagnieżdżone znajdujące się w dodawanym / edytowanym katalogu.

     3. 3

      Zaznaczenie opcji spowoduje, że katalog będzie dostępny tylko dla użytkowników zalogowanych.

     4. 4

      Wybór sposobu otwierania katalogu.

     Zakładka Menu rozwijane

     imperial-screen-13-09-2018-14-30-40_5b9a5877546fd.png

     1. 1

      Określa do którego poziomu w strukturze katalogów będą prezentowane podkatalogi dodawanego katalogu.

     2. 2

      Wybór tła dla pozycji w menu rozwijanym jeżeli takie jest formatowanie na stronie.

     Zakładka Wyszukiwarki (SEO):

     imperial-screen-13-09-2018-14-33-52_5b9a593658bdf.png

     Dostępne opcje pozwalają na skonfigurowanie katalogu pod kątem wyszukiwarek

     1. 1

      Tytuł katalogu który jest widoczny w pasku tytułowym przeglądarki.

     2. 2

      Wybór, czy metatagi maja być wyświetlane na stronie.

     3. 3

      Opis katalogu w metatagu description.

     4. 4

      Słowa kluczowe w metatagu keywords.

     5. 5

      Wybór sposobu otwierania katalogu.

     6. 6

      Ustawienie opcji która określa zachowanie się robotów wyszukiwarek dla katalogu. Domyślenie jeżeli opcja ta jest pusta przyjmuje ona wartość index, follow.

      • index - oznacza że strona będzie indeksowana przez roboty sieciowe.

      • noindex - strona nie będzie indeksowana.

      • follow - roboty sieciowe przechodzą do odsyłaczy które znajdują się na stronie.

      • nofollow - roboty sieciowe nie przechodzą do stron wskazywanych przez odyłacze.

   • 1.1.2. Zarządzanie katalogami

    • Do zarządzania katalogami przechodzimy wybierając z menu Katalogi zarządzanie. Katalogami zarządzamy za pomocą listy jak w przypadku zarządzania treścią. Dla katalogów występują następujące Opcje:

     1. Przejście do widoku katalogu po stronie klienta.

     2. Edycja treści katalogu, jeżeli ikona nieaktywna oznacza to, że katalog nie posiada strony zarządzania treścią.

     3. Edycja konfiguracji katalogu, przenosi do widoku dodawania / edycji katalogu.

     4. Przejście do widoku zarządzania oknami dla danego katalogu.

     5. Usuwanie katalogu.