Okna

 • 1. Opis modułów systemowych

  • 1.1. Okna

   Okna w systemie są komponentami które mogą być wyświetlane w widoku po stronie klienta. Miejsca w których mogą być wyświetlane są programowane podczas tworzenia serwisu i zależą od funkcjonalności danego okna np. menu rozwijane zazwyczaj będzie znajdować się w nagłówku strony. Każde z okien może być umieszczone w obszarach metodą przeciągnij i upuść w widoku zarządzania oknami. Ustawienie okien może być różne dla każdej podstrony serwisu. Do okien nie ma dostępu poprzez adres url, ponieważ są one tylko częścią danej podstrony. Okna są to elementy systemu które umożliwiają publikację wybranych przez administratora / redaktora treści w dowolnym wcześniej do tego przeznaczonym obszarze. Okna publikuje się w obszarach metodą przeciąg i upuść w dowolnej części serwisu (Na stronie głównej oraz w każdym z wprowadzonych katalogów domyślnych).
   Przykładowo:
   Chcemy umieścić informację ogólną dla klienta w dziale aktualności.
   W tym celu, dodajemy nowe okno następnie przechodzimy do wybranego katalogu i przeciągamy nowo dodane okno z Okien nieopublikowanych w wybrany obszar.

   • 1.1.1. Dodanie nowego okna

    • Okna dodaje się za pomocą opcji Dodaj nowe okno wyświetli się formularz dodawania okna:

     screenshot-www-imperial5-dev-agendo-pl-2022-01.png

     1. 1

      Pole nazwy okna wyświetlane na liście zarządzania oknami.

     2. 2

      Krótki opis jest informacją wyświetlaną po najechaniu przyciskiem myszy na okno w widoku zarządzania oknami.

     3. 3

      Funkcjonalność określa jaką role będzie spełniać okno w serwisie. Szczegółowy opis funkcjonalności okien został opisany w Pomoc - Komponenty.

     4. 4

      Opcje dedykowane okna zależne od funkcjonalności.

   • 1.1.2. Zarządzanie oknami

    • Widok zarządzania służy do zmian układu strony oraz do dodawania nowych okien do danego układu. Układ strony określa w jaki sposób jest rozmieszczona treść strony oraz w jakich miejscach jest możliwość publikowania nowych okien. Strona główna posiada tylko jeden możliwy układ treści. Inaczej sytuacja ma się dla podstron systemu gdzie z dodatkowego menu możemy zmieniać układ elementów na stronie. Zmiana układu powoduje inne rozmieszczenie treści katalogu oraz okien dla danej podstrony. Każdy nowo utworzony katalog przyjmuje układ domyślny.

     screenshot-www-agen-pl-2022-01-04-13-44-17.png

     1. 1

      Logo pozwala na przejście do systemu zarządzania.

     2. 2

      Informacja o tym jaki użytkownik jest zalogowany.

     3. 3

      Przycisk wylogowania i przejście do strony logowania do systemu zarządzania.

     4. 4

      Zakładka Katalog, w której znajdują się opcje dotyczące katalogu oraz możliwość dodawania nowego katalogu w systemie.

     5. 5

      Zakładka Okna, w której znajdują się dostępne okna w systemie.

     6. 6

      Przycisk przekierowuje do formularza dodawania nowego okna.

     7. 7

      Przycisk zamykający listę okien.

     8. 8

      Ikona przeciągania okna metodą złap i upuść, należy złapać i przeciągać w stronę treści strony.

     9. 9

      Ikona zarządzania treścią okna.

     10. 10

      Ikona zarządzania konfiguracją okna.

     11. 11

      Ikona usuwania okna (dostępna tylko w przypadku okien nie opublikowanych).

     12. 12

      Miejsca, w które możemy upuścić przeciągane okno (Musi występować informacja Upuść tutaj).

     13. 13

      Przeciągane okno.

     Kliknięcie w obszar okna pozwala zakotwiczyć ikony zarządzania danego okna. Oznacza to, że nie będą one znikać, kiedy myszka nie znajduje się w obszarze danego okna. Kolejne kliknięcie przywraca ukrywanie się ikon zarządzania. Widok zarządzania po dodaniu okien:

     screenshot-www-imperial5-dev-agendo-pl-2022-01.png

     1. 1

      Ikona pozwala usunąć okno z publikacji i przeniesie je na listę okien nie opublikowanych.

     Widok zarządzania oknami w przypadku katalogów:

     imperial-screen-13-01-2022-14-24-37-61e02817549ca.png

     1. 1

      Wybór miejsca, dla którego zarządzamy oknami:

      • Wszystkich miejscach w katalogu - oznacza że zarządzamy oknami dla każdego miejsca w danym katalogu, nie ustawia okien dla podkatalogów, najmniejszy priorytet oznacza to że jeżeli wybrano zarządzanie o wyższym priorytecie zmiana okien dla wszystkich miejsc nie będzie miała wpływu na np. artykuły lub konkretny adres.

      • Wszystkich artykułów dla katalogu - oznacza ustawienie okien wyłącznie dla wszystkich artykułów tego katalogu, priorytet średni oznacza że okna zostaną zastosowane do wszystkich artykułów które nie są zarządzane przez opcję o wyższym priorytecie a zmiana okien dla wyboru o mniejszym priorytecie nie będzie miała wpływu na układ artykułów.

      • Tego adresu - ustawienie okien tylko dla adresu który jest aktualnie wyświetlony, najwyższy priorytet oznacza że okna dla tego miejsca nie będzie możliwy do zmiany za pomocą opcji dla których priorytet jest niższy.

     2. 2

      Przywrócenie ustawień domyślnych ustawień okien, które zostały wcześniej zapisane.

     3. 3

      Kopiowanie układu okien z innego katalogu poprzez wpisanie jego nazwy.

     4. 4

      Zapisanie układu domyślnego okien pozwala na późniejsze przywracanie go w innych katalogach, układ ten jest automatycznie stosowany dla nowych katalogów oraz dla tych których układ nie był nigdy zmieniany.

     5. 5

      Ustawia taki sam układ okien w podkatalogach katalogu, w którym aktualnie przebywamy.

     Opcje zarządzania katalogiem:

     imperial-screen-13-01-2022-14-24-58-61e0282c8c7e8.png

     Lista opcji pozwalająca zarządzać katalogiem oraz dodać nowy katalog z widoku zarządzania oknami.

     Opcje ustawień układu katalogu:

     imperial-screen-13-01-2022-14-25-05-61e02832afeda.png

     Ustawienia układu pozwalają na zmianę ułożenia treści katalogu oraz miejsc, w których mogą występować okna. Zmiany układów są dostępne tylko w przypadku, kiedy zostały one przygotowane podczas tworzenia serwisu.

     1. 1

      Wybór miejsca, dla którego zarządzamy układem:

      • Wszystkich miejscach w katalogu - oznacza że zarządzamy układem dla każdego miejsca w danym katalogu, nie ustawia układu dla podkatalogów, najmniejszy priorytet oznacza to że jeżeli ustawiono układy o wyższym priorytecie zmiana tego układu nie będzie miała wpływu na np. artykuły lub konkretny adres url.

      • Wszystkich artykułów dla katalogu - oznacza ustawienie układu wyłącznie dla wszystkich artykułów tego katalogu, priorytet średni oznacza że układ zostanie zastosowany do wszystkich artykułów które nie mają ustawionego układu dla konkretnego adresu dla których priorytet jest najwyższy i zmiana układu dla wszystkich miejsc w katalogu nie będzie miała wpływu na układ artykułów.

      • Tego adresu - ustawienie układu tylko dla adresu który jest aktualnie wyświetlony, najwyższy priorytet oznacza że układ dla tego miejsca nie będzie możliwy do zmiany za pomocą opcji dla wszystkich miejsc oraz artykułów w katalogu.

     2. 2

      Opcja pozwalająca określić czy wybrany układ ma zostać zastosowany także w podkatalogach.