Przekierowanie adresów url

 • 1. Przekierowanie adresów url

  • 1.1. Ekran główny

   • imperial-screen-18-01-2022-10-45-22-61e68c3475566.png

    1. 1

     Przycisk przenoszący do okna dodawania nowego przekierowania adresu url.

    2. 2

     Pole tekstowe do wyszukiwania danych w tabeli.

    3. 3

     Przycisk do usuwania zaznaczonych opcji dostawy w tabeli.

    4. 4

     Przycisk do zaznaczania wszystkich elementów tabeli.

    5. 5

     Przycisk służący do określenia publikacji danego przekierowania w systemie. Kolor zielony oznacza, że przekierowanie url jest aktywne, kolor czerwony oznacza, że dane przekierowanie url jest nieaktywne.

    6. 6

     Ikona edycji przenosząca do edycji przekierowania url.

    7. 7

     Ikona usuwania służąca do usuwania przekierowania url z systemu.

  • 1.2. Tworzenie nowego przekierowania adresu url

   • imperial-screen-18-01-2022-10-58-05_61e68f2f473cb.png

    1. 1

     Pole do wprowadzenia adresu url, z którego nastąpi przekierowanie.

    2. 2

     Pole do wprowadzenia adresu url, na który nastąpi przekierowanie.

    3. 3

     Lista rozwijana ze statusami przekierowania.

    4. 4

     Określenie, czy przekierowanie ma być aktywne.

  • 1.3. Ekran edycji istniejącego przekierowania adresów url.

   • imperial-screen-18-01-2022-11-07-40_61e6916e56919.png

    Ekran edycji przekierowania adresu url domyślnie posiada wypełnione pola aktualnymi danymi. Pola należy wypełnić zgodnie z zaleceniami zawartym w podrozdziale "Ekran tworzenia nowego przekierowania adresu url".