Konfiguracja

 • 1. Opis konfiguracji strefy partnera

  • 1.1. Ekran główny

   • imperial-screen-21-10-2022-08-20-22_63523a29d2d0b.png

    1. 1

     Pole wyboru ilości dni przechowywania ciasteczka z ID partnera.

    2. 2

     Pola wyboru typu prowizji dla sklepu.

    3. 3

     Pole na procent prowizji sklepu.

    4. 4

     Pole na procent podatku w sklepie.

    5. 5

     Pola wyboru typu prowizji dla usług.

    6. 6

     Pole na procent prowizji usług.

    7. 7

     Pole na procent podatku usług.

    8. 8

     Przycisk zapisujący wprowadzone zmiany w konfiguracji.