Kontrahenci

 • 1. Dane podstawowe

  • 1.1. Opis zarządzania kontrahentami i uprawnieniami w systemie w warstwie aplikacyjnej

   • 1.1.1. Ekran główny

    • imperial-screen-19-10-2022-07-41-21_634f8e1ea24bc.png

     1. 1

      Przycisk przenoszący do okna dodawania nowego kontrahenta. (1.1.2)

     2. 2

      Przycisk przenoszący do widoku praw pracowników do kontrahentów/pracowników. (punkt 1.2)

     3. 3

      Filtrowanie kontrahentów po opiekunie.

     4. 4

      Słowna wyszukiwarka kontrahentów, po wpisaniu frazy należy kliknąć na ikonę lupy.

     5. 5

      Przycisk, który pokazuje panel zaawansowanego wyszukiwania kontrahentów.

     6. 6

      Kolumna daty dodania kontrahenta do systemu.

     7. 7

      Kolumna przydzielonego opiekuna do kontrahenta.

     8. 8

      Kolumna grupy kontrahenta.

     9. 9

      Kolumna z nazwą firmy kontrahenta.

     10. 10

      Kolumna z adresem e-mail kontrahenta.

     11. 11

      Kolumna z numerem telefonu kontrahenta.

     12. 12

      Kolumna z imieniem kontrahenta.

     13. 13

      Kolumna z nazwiskiem kontrahenta.

     14. 14

      Kolumna z informacją czy wyrażono zgodę na wysyłkę informacji handlowej na adres e-mail.

     15. 15

      Kolumna przenosząca do edycji kontrahenta. (punkt 1.1.2)

     16. 16

      Ikona przenosząca do okna z możliwością ustawienia nowego hasła kontrahenta.

     17. 17

      Ikona przenosząca do widoku projektów kontrahenta.

     18. 18

      Ikona przenosząca do widoku dokumentów sprzedażowych kontrahenta.

     19. 19

      Ikona usuwania danego kontrahenta z systemu

     20. 20

      Przycisk, który powoduje zaznaczenie wszystkich wyświetlanych kontrahentów.

     21. 21

      Przycisk zbiorczego usuwania zaznaczonych kontrahentów.

     22. 22

      Ile wyświetlać kontrahentów na jednej zakładce.

   • 1.1.2. Dodawanie i edycja kontrahenta

    •  

     imperial-screen-19-10-2022-08-19-54-634f97161dd60.png

     1. 1

      Pole wyboru opiekuna.

     2. 2

      Grupa do jakiej należy kontrahent.

     3. 3

      Pole wyboru sposobu pozyskania kontrahenta.

     4. 4

      Pole na adres e-mail kontrahenta.

     5. 5

      Czy wysłać powiadomienie na adres e-mail z informacją o utworzeniu konta.

     6. 6

      Czy konto ma być zweryfikowane - Przeprowadzona weryfikacja e-mailowa.

     7. 7

      Konto aktywne - Nieaktywne konto uniemożliwia logowanie.

     8. 8

      Czy wyrazono zgodę na wysyłkę informacji handlowej na adres e-mail.

     9. 9

      Przycisk zapisu i powrotu do listy kontrahentów.

     10. 10

      Przycisk zapisz i dodaj kolejnego kontrahenta.

     11. 11

      Przycisk zapisz i edytuj kontrahenta.

     12. 12

      Przycisk anuluj, powrót do listy kontrahentów.

      

     imperial-screen-19-10-2022-08-53-35-634f9f3d0a2bc.png

     1. 1

      Pole na imię kontrahenta.

     2. 2

      Pole na nazwisko kontrahenta.

     3. 3

      Pole na informacje dodatkowe o kontrahencie.

     4. 4

      Pole wyboru wydziału, do którego należy kontrahent.

     5. 5

      Pole wyboru stanowiska, na którym jest kontrahent.

     6. 6

      Pole na numer telefonu kontrahenta.

     7. 7

      Pole na adres URL strony kontrahenta.

     8. 8

      Pole na adres URL konta kontrahenta na LinkedIn.

  • 1.2. Widok praw pracowników do kontrahentów/pracowników

   • 1.2.1. Ekran główny

    • imperial-screen-27-10-2022-09-16-25_635a304beb4fb.png

     1. 1

      Przycisk przenoszący do dodawania nowego dostępu. (punkt 1.2.2)

     2. 2

      Kolumna z pracownikiem.

     3. 3

      Ikona przenosząca do edycji dostępu. (punkt 1.2.2)

     4. 4

      Ikona usuwania danego dostępu z systemu.

   • 1.2.2. Dodawanie i edycja dostępu

    • imperial-screen-27-10-2022-09-24-24_635a325d1ea91.png

     1. 1

      Pole wyboru pracowników.

     2. 2

      Pole wyboru kontrahentów, do których będą mieć prawa pracownicy wybrani wyżej.

     3. 3

      Przycisk zapisz i edytuj dostęp.

     4. 4

      Przycisk anuluj, powrót do listy dostępów.