Kody rabatowe

 • 1. Kody rabatowe

  • 1.1. Ekran główny

   • imperial-screen-18-01-2022-09-53-14_61e67ffca5974.png

    1. 1

     Przycisk przenoszący do okna dodawania nowego kodu rabatowego.

    2. 2

     Pole tekstowe do wyszukiwania danych w tabeli.

    3. 3

     Przycisk do usuwania zaznaczonych opcji dostawy w tabeli.

    4. 4

     Przycisk do zaznaczania wszystkich elementów tabeli.

    5. 5

     Przycisk służący do określenia publikacji danego kodu rabatowego w systemie. Kolor zielony oznacza, że kod rabatowy jest dostepny dla użytkownika, kolor czerwony oznacza, że dany kod rabatowy nie będzie wyświetlany użytkownikowi.

    6. 6

     Ikona edycji przenosząca do edycji kodu rabatowego.

    7. 7

     Ikona usuwania służąca do usuwania kodu rabatowego z systemu.

  • 1.2. Ekran tworzenia nowego kodu rabatowego

   • imperial-screen-18-01-2022-10-21-20_61e68692ccf51.png

    1. 1

     Opcja wyboru rodzaju kodu rabatowego: jednorazowy lub wielkrotnego użytku.

    2. 2

     Lista rozwiajana zawierająca produkty/usługi, na które bedzie działał kod rabatowy.

    3. 3

     Pole na wysokość rabatu.

    4. 4

     Pole na liczbę użyć kodu rabatowego(pole dostępne tylko w przypadku wcześniejszego wybrania rodzaju kodu rabatowego wielokrotnego użycia).

    5. 5

     Pole na datę wygaśnięcia kodu rabatowego.

    6. 6

     Pole na liczbę kodów do wygenerowania.

    7. 7

     Pole na długość kodu rabatowego.

    8. 8

     Kod rabatowy wygenerowany przez system.

    9. 9

     Opcja publikacji kodu rabatowego, należy zaznaczyć, gdy kod ma być aktywny dla użytkownika.

  • 1.3. Ekran edycji istniejącego kodu rabatowego

   • imperial-screen-18-01-2022-10-28-26_61e6883cbac36.png

    1. 1

     Numer kodu rabatowego.

    2. 2

     Opis kodu rabatowego publikowany użytkownikowi po wpisaniu kodu.

    3. 3

     Status publikacji kodu rabatowego.