Dokumenty magazynowe

 • 1. Opis modułów systemowych

  • 1.1. Sprzedaż - dokumenty magazynowe

   • 1.1.1. Ekran główny - przyjęcie zewnętrzne

    imperial-screen-21-12-2021-12-23-22_61c1b92cc0930.png

    1. 1

     Przycisk przenoszący do okna dodawania nowego przyjęcia zewnętrznego.

    2. 2

     Przycisk tworzący plik z rozszerzeniem csv z wszystkich przyjęć zewnętrznych zawartych w tabeli. Plik pobiera się automatycznie.

    3. 3

     Przycisk do zaznaczania wszystkich elementów tabeli.

    4. 4

     Przycisk do usuwania zaznaczonych przyjęć zewnętrznych w tabeli.

    5. 5

     Przycisk umożliwiający wysłanie wiadomości email z dokumentem PDF, zawierającym dokument przyjęcia zewnętrznego zaznaczonego wiersza w tabeli.

    6. 6

     Przycisk tworzący plik z rozszerzeniem csv z przyjęć zewnętrznych zaznaczonych w tabeli. Plik pobiera się automatycznie.

    7. 7

     Przycisk z rozwijanymi opcjami ułatwiający nawigację pomiędzy ekranami związanymi z dokumentami magazynowymi.

    8. 8

     Przycisk do utworzenia skrótu do okna przyjęcie zewnętrzne na ekranie głównym panelu.

    9. 9

     Pole tekstowe do wyszukiwania danych w tabeli.

    10. 10

     Ikona podglądu wyswietlająca tabelę z wszystkimi produktami zawartymi w przyjęciu zewnętrznym.

    11. 11

     Ikona pdf tworząca plik z tabelą wszystkich produktów zawartych w przyjęciu zewnętrznym. Plik pobiera się automatycznie.

    12. 12

     Ikona edycji przenosząca do edycji przyjęcia zewnętrznego.

    13. 13

     Ikona usuwania służąca do usuwania przyjęcia zewnętrznego z systemu.

    • 1.1.1.1. Tworzenie przyjęcia zewnętrznego

     • Dokument

      screenshot-www-imperial5-dev-agendo-pl-2022-01.png

      1. 1

       Pole na datę przyjęcia zewnętrznego.

      2. 2

       Lista rozwijana z nazwami dostawców przyjęcia zewnętrznego.

      3. 3

       Lista rozwijana z nazwami odbiorców przyjęcia zewnętrznego.

      4. 4

       Pole na nazwę UID.

      5. 5

       Lista rozwijana z listą magazynów, należy wybrać ten, którym przyjmuje przyjęcie zewnętrzne.

      6. 6

       Lista rozwijana z listą pracowników, nalezy wybrać tego, który wystawił dokument przyjęcia zewnętrznego.

      7. 7

       Pole na dodatkowy, nieobowiązkowy numer własny dokumentu .

      8. 8

       Lista rozwijana ze statusem dokumentu do wyboru.

       

      Produkty

      imperial-screen-21-12-2021-13-13-10-61c1c4d82392d.png

      1. 1

       Lista kolumn, które można umieścić do opisu produktu.

      2. 2

       Przycisk dodający nową pozycję z produktem.

      3. 3

       Lista produktów w przyjęciu zewnętrznym.

      4. 4

       Przycisk do importu pliku csv z listą produktów w celu przyspieszenia wprowadzania produktów do przyjęcia zewnętrznego.

    • 1.1.1.2. Edycja istniejącego przyjęcia zewnętrznego

     • Dokument

      imperial-screen-14-01-2022-09-24-23-61e1333aeb1c0.png

      W oknie edycji przyjęć zewnętrznych, w zakładce "Dokument", pola należy wypełnić zgodnie z zaleceniami zawartymi w podrozdziale "Tworzenie przyjęcia zewnętrznego". Domyślnie pola wypełnione są aktualnymi danymi.

       

      Produkty

      screenshot-www-imperial5-dev-agendo-pl-2022-01.png

      W oknie edycji przyjęć zewnętrznych, w zakładce "Produkty", pola należy wypełnić zgodnie z zaleceniami zawartymi w podrozdziale "Tworzenie przyjęcia zewnętrznego". Domyślnie pola wypełnione są aktualnymi danymi.

   • 1.1.2. Ekran główny - wydanie zewnętrzne

    imperial-screen-21-12-2021-13-53-17_61c1ce3eb09aa.png

    1. 1

     Przycisk przenoszący do okna dodawania nowego wydania zewnętrznego.

    2. 2

     Przycisk tworzący plik z rozszerzeniem csv z wszystkich wydań zewnętrznych zawartych w tabeli. Plik pobiera się automatycznie.

    3. 3

     Przycisk do zaznaczania wszystkich elementów tabeli.

    4. 4

     Przycisk do usuwania zaznaczonych wydań zewnętrznych w tabeli.

    5. 5

     Przycisk umożliwiający wysłanie wiadomości email z dokumentem PDF, zawierającym dokument wydania zewnętrznego zaznaczonego wiersza w tabeli.

    6. 6

     Przycisk tworzący plik z rozszerzeniem csv z wydań zewnętrznych zaznaczonych w tabeli. Plik pobiera się automatycznie.

    7. 7

     Przycisk z rozwijanymi opcjami ułatwiający nawigację pomiędzy ekranami związanymi z dokumentami magazynowymi.

    8. 8

     Przycisk do utworzenia skrótu do okna wydanie zewnętrzne na ekranie głównym panelu.

    9. 9

     Pole tekstowe do wyszukiwania danych w tabeli.

    10. 10

     Ikona podglądu wyswietlająca tabelę z wszystkimi produktami zawartymi w wydaniu zewnętrznym.

    11. 11

     Ikona pdf tworząca plik z tabelą wszystkich produktów zawartych w wydaniu zewnętrznym. Plik pobiera się automatycznie.

    12. 12

     Ikona edycji przenosząca do edycji wydania zewnętrznego.

    13. 13

     Ikona usuwania służąca do usuwania wydania zewnętrznego z systemu.

    • 1.1.2.1. Tworzenie wydania zewnętrznego

     • Dokument

      imperial-screen-14-01-2022-09-32-10-61e13513695d7.png

      1. 1

       Pole na datę wydania zewnętrznego.

      2. 2

       Lista rozwijana z nazwami odbiorców wydania zewnętrznego.

      3. 3

       Lista rozwijana z danymi pracowników wydających wydanie zewnętrzne.

      4. 4

       Lista rozwijana z zamówieniami. Należy brać te, którego dotyczy wydanie zewnętrzne.

      5. 5

       Pole na nazwę UID.

      6. 6

       Lista rozwijana z listą magazynów, należy wybrać ten, w którym dokonano wydania zewnętrznego.

      7. 7

       Lista rozwijana z listą pracowników, nalezy wybrać tego, który wystawił dokument wydania zewnętrznego.

      8. 8

       Pole na dodatkowy, nieobowiązkowy numer własny dokumentu .

      9. 9

       Lista rozwijana ze statusem dokumentu do wyboru.

      10. 10

       Pole na dodatkowe informacje/uwagi.

       

      Produkty

      imperial-screen-14-01-2022-09-34-00-61e1357ced31e.png

      1. 1

       Lista kolumn, które można umieścić do opisu produktu.

      2. 2

       Przycisk dodający nową pozycję z produktem.

      3. 3

       Lista produktów w wydaniu zewnętrznym.

      4. 4

       Przycisk do importu pliku csv z listą produktów w celu przyspieszenia wprowadzania produktów do wydania zewnętrznego.

    • 1.1.2.2. Edycja istniejącego wydania zewnętrznego

     • Dokument

      imperial-screen-14-01-2022-09-36-38-61e1361baa951.png

      W oknie edycji wydań zewnętrznych, w zakładce "Dokument", pola należy wypełnić zgodnie z zaleceniami zawartymi w podrozdziale "Tworzenie wydania zewnętrznego". Domyślnie pola wypełnione są aktualnymi danymi.

       

      Produkty

      imperial-screen-14-01-2022-09-36-41-61e1361c04675.png

      W oknie edycji wydań zewnętrznych, w zakładce "Produkty", pola należy wypełnić zgodnie z zaleceniami zawartymi w podrozdziale "Tworzenie wydania zewnętrznego". Domyślnie pola wypełnione są aktualnymi danymi.

   • 1.1.3. Ekran główny - przyjęcie wewnętrzne

    imperial-screen-21-12-2021-15-00-40_61c1de09b4d9e.png

    1. 1

     Przycisk przenoszący do okna dodawania nowego przyjęcia wewnętrznego.

    2. 2

     Przycisk tworzący plik z rozszerzeniem csv z wszystkich przyjęć wewnętrznych zawartych w tabeli. Plik pobiera się automatycznie.

    3. 3

     Przycisk do zaznaczania wszystkich elementów tabeli.

    4. 4

     Przycisk do usuwania zaznaczonych przyjęć wewnętrznych w tabeli.

    5. 5

     Przycisk umożliwiający wysłanie wiadomości email z dokumentem PDF, zawierającym dokument przyjęcia wewnętrznego zaznaczonego wiersza w tabeli.

    6. 6

     Przycisk tworzący plik z rozszerzeniem csv z przyjęć wewnętrznych zaznaczonych w tabeli. Plik pobiera się automatycznie.

    7. 7

     Przycisk z rozwijanymi opcjami ułatwiający nawigację pomiędzy ekranami związanymi z dokumentami magazynowymi.

    8. 8

     Przycisk do utworzenia skrótu do okna przyjęcie wewnętrzne na ekranie głównym panelu.

    9. 9

     Pole tekstowe do wyszukiwania danych w tabeli.

    10. 10

     Ikona podglądu wyswietlająca tabelę z wszystkimi produktami zawartymi w przyjęciu wewnętrznym.

    11. 11

     Ikona pdf tworząca plik z tabelą wszystkich produktów zawartych w przyjęciu wewnętrznym. Plik pobiera się automatycznie.

    12. 12

     Ikona edycji przenosząca do edycji przyjęcia wewnętrznego.

    13. 13

     Ikona usuwania służąca do usuwania przyjęcia wewnętrznego z systemu.

    • 1.1.3.1. Tworzenie przyjęcia wewnętrznego

     • Dokument

      imperial-screen-14-01-2022-09-45-40-61e138391482f.png

      1. 1

       Pole na datę przyjęcia wewnętrznego.

      2. 2

       Lista rozwijana z dokumentami, na których może bazować przyjęcie wewnętrzne. Po wybraniu dokumentu z listy automatycznie zostaną wypełnione pola "Dostarczył" i "Odebrał".

      3. 3

       Lista rozwijana z nazwami pracowników, którzy dostarczyli przyjęcie wewnętrznego.

      4. 4

       Lista rozwijana z nazwami odbiorców przyjęcia wewnętrznego.

      5. 5

       Pole na nazwę UID.

      6. 6

       Lista rozwijana z listą magazynów, należy wybrać ten, którym przyjmuje przyjęcie wewnętrzne.

      7. 7

       Lista rozwijana z listą pracowników, nalezy wybrać tego, który wystawił dokument przyjęcia wewnętrznego.

      8. 8

       Pole na dodatkowy, nieobowiązkowy numer własny dokumentu .

      9. 9

       Lista rozwijana ze statusem dokumentu do wyboru.

      10. 10

       Pole na dodatkowe informacje/uwagi.

       

      Produkty

      imperial-screen-14-01-2022-09-45-43-61e138395c7d3.png

      1. 1

       Lista kolumn, które można umieścić do opisu produktu.

      2. 2

       Przycisk dodający nową pozycję z produktem.

      3. 3

       Lista produktów w przyjęciu wewnętrznym.

      4. 4

       Przycisk do importu pliku csv z listą produktów w celu przyspieszenia wprowadzania produktów do przyjęcia wewnętrznego.

    • 1.1.3.2. Edycja istniejącego przyjęcia wewnętrznego

     • Dokument

      imperial-screen-14-01-2022-09-48-04-61e138c86b1c2.png

      W oknie edycji przyjęć wewnętrznych, w zakładce "Dokument", pola należy wypełnić zgodnie z zaleceniami zawartymi w podrozdziale "Tworzenie przyjęcia wewnętrznego". Domyślnie pola wypełnione są aktualnymi danymi.

       

      Produkty

      imperial-screen-14-01-2022-09-48-06-61e138c8ad27d.png

      W oknie edycji przyjęć wewnętrznych, w zakładce "Produkty", pola należy wypełnić zgodnie z zaleceniami zawartymi w podrozdziale "Tworzenie przyjęcia wewnętrznego". Domyślnie pola wypełnione są aktualnymi danymi.

   • 1.1.4. Ekran główny - wydanie wewnętrzne

    imperial-screen-21-12-2021-15-40-05_61c1e747766f3.png

    1. 1

     Przycisk przenoszący do okna dodawania nowego wydania wewnętrznego.

    2. 2

     Przycisk tworzący plik z rozszerzeniem csv z wszystkich wydań wewnętrznych zawartych w tabeli. Plik pobiera się automatycznie.

    3. 3

     Przycisk do zaznaczania wszystkich elementów tabeli.

    4. 4

     Przycisk do usuwania zaznaczonych wydań wewnętrznych w tabeli.

    5. 5

     Przycisk umożliwiający wysłanie wiadomości email z dokumentem PDF, zawierającym dokument wydania wewnętrznego zaznaczonego wiersza w tabeli.

    6. 6

     Przycisk tworzący plik z rozszerzeniem csv z wydań wewnętrznych zaznaczonych w tabeli. Plik pobiera się automatycznie.

    7. 7

     Przycisk z rozwijanymi opcjami ułatwiający nawigację pomiędzy ekranami związanymi z dokumentami magazynowymi.

    8. 8

     Przycisk do utworzenia skrótu do okna wydanie wewnętrzne na ekranie głównym panelu.

    9. 9

     Pole tekstowe do wyszukiwania danych w tabeli.

    10. 10

     Ikona podglądu wyswietlająca tabelę z wszystkimi produktami zawartymi w wydaniu wewnętrznym.

    11. 11

     Ikona pdf tworząca plik z tabelą wszystkich produktów zawartych w wydaniu wewnętrznym. Plik pobiera się automatycznie.

    12. 12

     Ikona edycji przenosząca do edycji wydania wewnętrznego.

    13. 13

     Ikona usuwania służąca do usuwania wydania wewnętrznego z systemu.

    • 1.1.4.1. Tworzenie wydania wewnętrznego

     • Dokument

      imperial-screen-14-01-2022-09-55-20-61e13a7e22511.png

      1. 1

       Pole na datę wydania wewnętrznego.

      2. 2

       Lista rozwijana z nazwami odbiorców wydania wewnętrznego.

      3. 3

       Lista rozwijana z danymi pracowników wydających wydanie wewnętrzne.

      4. 4

       Pole na nazwę UID.

      5. 5

       Lista rozwijana z listą magazynów, należy wybrać ten, w którym dokonano wydania wewnętrznego.

      6. 6

       Lista rozwijana z listą pracowników, należy wybrać tego, który wystawił dokument wydania wewnętrznego.

      7. 7

       Pole na dodatkowy, nieobowiązkowy numer własny dokumentu .

      8. 8

       Lista rozwijana ze statusem dokumentu do wyboru.

      9. 9

       Pole na dodatkowe informacje/uwagi.

       

      Produkty

      imperial-screen-14-01-2022-09-55-24-61e13a7e5db0d.png

      1. 1

       Lista kolumn, które można umieścić do opisu produktu.

      2. 2

       Przycisk dodający nową pozycję z produktem.

      3. 3

       Lista produktów w wydaniu wewnętrznym.

      4. 4

       Przycisk do importu pliku csv z listą produktów w celu przyspieszenia wprowadzania produktów do wydaniu wewnętrznego.

    • 1.1.4.2. Edycja istniejącego wydania wewnętrznego

     • Dokument

      imperial-screen-14-01-2022-09-58-36-61e13b41682fa.png

      W oknie edycji wydań wewnętrznych, w zakładce "Dokument", pola należy wypełnić zgodnie z zaleceniami zawartymi w podrozdziale "Tworzenie wydania wewnętrznego". Domyślnie pola wypełnione są aktualnymi danymi.

       

      Produkty

      imperial-screen-14-01-2022-09-58-39-61e13b41a6da9.png

      W oknie edycji wydań wewnętrznych, w zakładce "Produkty", pola należy wypełnić zgodnie z zaleceniami zawartymi w podrozdziale "Tworzenie wydania wewnętrznego". Domyślnie pola wypełnione są aktualnymi danymi.