Magazyny

 • 1. Opis słowników wykorzystywanych w systemie

  • 1.1. Magazyny

   • 1.1.1. Ekran główny

    • screenshot-www-agendo-pl-2022-01-04-13-44-17.png

     1. 1

      Przycisk z rozwijaną listą przenoszący do okna dodawania nowej strefy w magazynie lub magazynu.

     2. 2

      Lista rozwijana z magazynami podzespołów.

     3. 3

      Lista rozwijana z magazynami produktów gotowych.

     4. 4

      Przycisk do utworzenia skrótu do okna magazyny na ekranie głównym panelu.

     5. 5

      Pole tekstowe do wyszukiwania danych w tabeli.

     6. 6

      Ikona konfiguracjiprzenosząca do edycji magazynu.

     7. 7

      Ikona usuwania służąca do usuwania magazynu z systemu.

   • 1.1.2. Ekran tworzenia magazynu/strefy w magazynie

    • Tworzenie magazynu

     imperial-screen-21-12-2021-09-54-23_61c196426837f.png

     1. 1

      Określenie, czy ma zostać dodany magazyn, czy strefa w magazynie. W tym przypadku domyślnie zaznaczona jest opcja magazyn, ponieważ w ekranie głównym na przycisku z rozwijanymi opcjami został wybrany magazyn.

     2. 2

      Pole na nazwę magazynu.

     3. 3

      Pole na opis magazynu.

     Towrzenie strefy w magazynie

     imperial-screen-21-12-2021-09-59-37-61c1977b3a9af.png

     1. 1

      Lista rozwijana z wyborem magazynu nadrzędnego, do którego ma zostać dodana strefa magazynowa.

     2. 2

      Pole na nazwę strefy magazynu.

     3. 3

      Ustawienie blokady usunięcia strefy magazynu po jej dodaniu.

     4. 4

      Pole na opis strefy magazynu.

   • 1.1.3. Ekran edycji istniejącego magazynu/edycji istniejącej strefy magazynowej

    • Edycja magazynu

     imperial-screen-21-12-2021-10-07-24_61c1994e1e5ab.png

     1. 1

      Przycisk przenoszący do tworzenia nowego magazynu.

     2. 2

      Pole na nazwę magazynu. Domyślnie wypełniona aktualnymi danymi.

     3. 3

      Pole na opis magazynu. Domyślnie wypełniona aktualnymi danymi.

      

     Edycja strefy magazynowej

     imperial-screen-21-12-2021-10-26-18-61c19dbc8ad73.png

     1. 1

      Przycisk przenoszący do tworzenia nowej strefy magazynu.

     2. 2

      Lista rozwijana z wyborem magazynu nadrzędnego, do którego ma zostać dodana strefa magazynowa. Domyślnie wypełniona aktualnie wybranym magazynem nadrzędnym.

     3. 3

      Pole na nazwę magazynu. Domyślnie wypełniona aktualnymi danymi.

     4. 4

      Ustawienie blokady usunięcia strefy magazynu po jej dodaniu.

     5. 5

      Pole na opis strefy magazynu. Domyślnie wypełniona aktualnymi danymi.