Opcje produktu

 • 1. Opis słowników wykorzystywanych w systemie

  • 1.1. Opcje produktu

   • 1.1.1. Ekran główny

    • imperial-screen-21-12-2021-09-39-17_61c192b74a782.png

     1. 1

      Przycisk przenoszący do okna dodawania nowej opcji produktu.

     2. 2

      Przycisk do usuwania zaznaczonych opcji produktów w tabeli.

     3. 3

      Przycisk do zaznaczania wszystkich elementów tabeli.

     4. 4

      Przycisk z rozwijanymi opcjami ułatwiający nawigację pomiędzy ekranami związanymi z płatnością, produktami i producentami.

     5. 5Przycisk do utworzenia skrótu do okna opcje produktu na ekranie głównym panelu.
     6. 6

      Pole tekstowe do wyszukiwania danych w tabeli.

     7. 7

      Ikona edycji przenosząca do edycji opcji produktu.

     8. 8

      Ikona usuwania służąca do usuwania opcji produktu z systemu.

   • 1.1.2. Ekran tworzenia opcji produktu

    • imperial-screen-21-12-2021-09-40-19_61c192f69dab5.png

     1. 1

      Pole na nazwę opcji produktu

     2. 2

      Lista rozwijana zawierająca listę typów opcji produktu.

     Używanie wszystkich funkcjonalności związanych z dodawaniem opcji produktu jest dostępne dopiero po zapisaniu informacji wprowadzonych w powyższych polach. Zapisanie zmian przekierowuje użytkownika do ekranu edycji opcji produktu.

   • 1.1.3. Ekran edycji istniejącej opcji produktu

    • imperial-screen-21-12-2021-09-42-10_61c19364dbefb.png

     1. 1

      Pole zawierające nazwę opcji produktu. Domyślnie wypełnione aktualnymi danymi.

     2. 2

      Lista z typem opcji oprduktu. Domyślnie wypełniona aktualnymi danymi.

     3. 3

      Przycisk do usunięcia wrtości opcji.

     4. 4

      Pole tekstowe na nazwę wartości opcji.

     5. 5

      Przycisk dodający nową wartość opcji.

     6. 6

      Colorpicker - narzędzie umożliwiające wybór dowolnego koloru. Po lewej stronie colorpickera wyświetlana jest wartość szesnastkowa wybranego koloru. Użytkownik może wprowadzić wartość szesnastkową koloru zamiast wybierać go z palety kolorów.

     Inne opcje produktu możliwe do ustalenia:

     imperial-screen-21-12-2021-09-42-19-61c1936d0316f.png