Podzespoły

 • 1. Opis słowników wykorzystywanych w systemie

  • 1.1. Podzespoły

   • 1.1.1. Ekran główny

    • imperial-screen-20-12-2021-10-19-34_61c04aace72e0.png

     1. 1

      Przycisk przenoszący do okna dodawania nowego podzespołu.

     2. 2

      Przycisk do usuwania zaznaczonych podzespołów w tabeli.

     3. 3

      Przycisk do zaznaczania wszystkich elementów tabeli.

     4. 4

      Przycisk do utworzenia skrótu do okna podzespoły na ekranie głównym panelu.

     5. 5

      Pole tekstowe do wyszukiwania danych w tabeli.

     6. 6

      Ikona edycji przenosząca do edycji podzespołu.

     7. 7

      Ikona usuwania służąca do usuwania podzespołu z systemu.

   • 1.1.2. Ekran tworzenia nowego podzespołu

    • Informacje podstawowe

     imperial-screen-20-12-2021-10-35-27-61c04e63e50f4.png

     1. 1

      Lista rozwijana zawierająca listę producentów.

     2. 2

      Pole na nazwę podzespołu.

     3. 3

      Przycisk umożliwiający dodanie zdjęcia podzespołu.

     4. 4

      Pole na opis podzespołu.

     5. 5

      Przycisk do przywrócenia wartości domyślnych.

     Wady

     Funkcjonalności zakładki "Wady" są dostępne dopiero po zapisaniu informacji podstawowych o podzespole. 

     imperial-screen-20-12-2021-10-31-51_61c04db1246f8.png

     1. 1

      Lista wad, które można przypisać do danego podzespołu.

     2. 1

      Przycisk do przywracania wartości domyślnej.

   • 1.1.3. Ekran edycji istniejącego podzespołu

    • imperial-screen-20-12-2021-10-42-32_61c05074052ac.png

     Ekran edycji podzespołu domyślnie posiada wypełnione pola aktualnymi danymi. Pola należy wypełnić zgodnie z zaleceniami zawartym w podrozdziale "Ekran tworzenia nowego podzespołu".