Producenci

 • 1. Opis słowników wykorzystywanych w systemie

  • 1.1. Producenci

   • 1.1.1. Ekran główny

    • imperial-screen-4-01-2022-13-31-49-61d43e377a9c3.png

     1. 1

      Przycisk przenoszący do okna dodawania nowego producenta.

     2. 2

      Przycisk do usuwania zaznaczonych producentów w tabeli.

     3. 3

      Przycisk do zaznaczania wszystkich elementów tabeli.

     4. 4

      Przycisk z rozwijanymi opcjami ułatwiający nawigację pomiędzy ekranami związanymi z płatnością, produktami i producentami.

     5. 5

      Przycisk do utworzenia skrótu do okna producenci na ekranie głównym panelu.

     6. 6

      Pole tekstowe do wyszukiwania danych w tabeli.

     7. 7

      Ikona edycji przenosząca do edycji producenta.

     8. 8

      Ikona usuwania służąca do usuwania producenta z systemu.

   • 1.1.2. Ekran tworzenia nowego producenta

    • imperial-screen-20-12-2021-11-00-31_61c054454cc6f.png

     1. 1

      Pole na nazwę producenta.

     2. 1

      Przycisk umożliwiający dodanie zdjęcia producenta.

   • 1.1.3. Ekran edycji istniejącego producenta

    • screenshot-www-imperial5-dev-agendo-pl-2022-01.png

     1. 1

      Przycisk przenoszący do ekranu tworzenia nowego producenta.

     2. 2

      Pole na nazwę producenta. Domyślnie wypełnione aktualnymi danymi.

     3. 3

      Pole na logo producenta.