Zarządzanie produktami

 • 1. Opis modułów systemowych

  • 1.1. Sprzedaż - zarządzanie produktami

   • 1.1.1. Ekran główny

    imperial-screen-4-01-2022-14-15-15-61d448658ddb8.png

    1. 1

     Przycisk przenoszący do okna dodawania nowego produktu.

    2. 2

     Przycisk z rozwiją listą nawigacji do dokumentów magazynowych.

    3. 3

     Przycisk przenoszący do okna eksportu produktów.

    4. 4

     Przycisk przenoszący do okna importu produktów z pliku.

    5. 5

     Okno z filtrami możliwymi do zastosowania w tabeli.

    6. 6

     Przycisk do zaznaczania wszystkich elementów tabeli.

    7. 7

     Przycisk do eksportu wybranych produktów z tabeli do pliku.

    8. 8

     Przycisk przenoszący do tworzenia przyjęcia zewnętrznego zbiorczego z produktów zaznaczonych w tabeli.

    9. 9

     Przycisk przenoszący do tworzenia wydania zewnętrznego zbiorczego z produktów zaznaczonych w tabeli.

    10. 10

     Przycisk przenoszący do tworzenia przyjęcia wewnętrznego zbiorczego z produktów zaznaczonych w tabeli.

    11. 11

     Przycisk przenoszący do tworzenia wydania wewnętrznego zbiorczego z produktów zaznaczonych w tabeli.

    12. 12

     Przycisk do usuwania zaznaczonych produktów w tabeli.

    13. 13

     Przycisk z rozwijanymi opcjami ułatwiający nawigację pomiędzy ekranami powiązanymi z produktami.

    14. 14

     Przycisk do utworzenia skrótu do okna produkty na ekranie głównym panelu.

    15. 15

     Pole tekstowe do wyszukiwania danych w tabeli.

    16. 16

     Ikona podglądu przenosząca do nowego okna, w którym wyświetlany jest cały produkt wraz z wszystkimi szczegółami.

    17. 17

     Ikona edycji przenosząca do edycji wybranego produktu.

    18. 18

     Ikona przenosząca do tworzenia aukcji z wybranym produktem na allegro.

    19. 19

     Ikona przenosząca do tworzenia aukcji z wybranym produktem na eBay.

    20. 20

     Ikona usuwania służąca do usuwania produktu z systemu.

    • 1.1.1.1. Tworzenie produktu

     • Informacje podstawowe

      imperial-screen-23-12-2021-11-02-53_61c4494e65987.png

      1. 1

       Pole na nazwę produktu.

      2. 2

       Lista rozwijana zawierająca listę typów asortymentu.

      3. 3

       Lista rozwijana zawierająca listę producentów.

      4. 4

       Pole na kod EAN produktu.

      5. 5

       Pole na UID produktu.

      6. 6

       Pole na kod produktu.

      7. 7

       Pole na kod produktu u producenta.

      Opis

      imperial-screen-23-12-2021-11-05-59-61c44a0914c55.png

      W zakładce "Opis" należy wprowadzić opis produktu.

       

      Gwarancja

      imperial-screen-23-12-2021-11-09-05-61c44ac314c5a.png

      W zakładce "Gwarancja" należy wprowadzić opis gwarancji na produkt.

       

      Cena

      imperial-screen-23-12-2021-11-23-17-61c44e16c9d3f.png

      1. 1

       Pole na cenę netto produktu.

      2. 2

       Lista rozwijana zawierająca stawki VAT.

      3. 3

       Pole na cenę brutto. Po wypełnieniu pola z ceną netto i wybraniu stawki VAT pole uzupełnia się automatycznie.

      4. 4

       Określenie, czy na produkt będzie promocja.

      5. 5

       Pole na cenę netto w czasie promocji.

      6. 6

       Pole na cenę brutto w czasie promocji. Po wypełnieniu pola z ceną netto pole wypełnia się automatycznie.

      7. 7

       Pole na datę rozpoczęcia promocji na produkt.

      8. 8

       Pole na datę zakończenia promocji na produkt.

      Logistyka

      imperial-screen-23-12-2021-11-32-23-61c4503867196.png

      1. 1

       Pole na wagę produktu.

      2. 2

       Pole na objętość produktu.

      3. 3

       Lista rozwijana zawierająca jednostki miary.

      Opcje produktu

      W ekranie tworzenia produktu nie ma możliwości dodania opcji produktu, opcja ta jest dostępna w ekranie edycji produktu.

       

      Miejsce w magazynie

      imperial-screen-23-12-2021-11-43-20-61c452cae244a.png

      1. 1

       Lista rozwijana zawierająca dostępne magazyny.

      2. 2

       Pole na nazwę regału, na którym będzie produkt.

      3. 3

       Pole na nazwę rzędu, w którym będzie produkt.

      4. 4

       Pole na nazwę półki, na której będzie produkt.

      Cechy

      W ekranie tworzenia produktu nie ma możliwości dodania cechy produktu, opcja ta jest dostępna w ekranie edycji produktu.

       

      Podzespoły

      W ekranie tworzenia produktu nie ma możliwości dodania podzespołu produktu, opcja ta jest dostępna w ekranie edycji podzespołu produktu.

       

      Zdjęcia

      imperial-screen-23-12-2021-11-56-11-61c455cd4ed84.png

      W zakładce "Zdjęcia" użytkownik ma możliwość dodania zdjęcia produktu.

       

      Załączniki

      imperial-screen-23-12-2021-11-57-58-61c4563839fe8.png

      W zakładce "Załączniki" użytkownik ma możliwość dodania załączników do produktu.

       

      Pozostałe

      imperial-screen-23-12-2021-12-01-36-61c45711a31b0.png

      W zakładce "Pozostałe" użytkownik ma możliwość dodania prowizji na produkt dla sprzedawcy oraz zapisać wewnętrzną notatkę. 

    • 1.1.1.2. Ekran edycji istniejącego produktu

     • Informacje podstawowe

      imperial-screen-14-01-2022-08-52-55-61e12bfc77240.png

      W oknie edycji produktu, w zakładce "Informacje podstawowe", pola należy wypełnić zgodnie z zaleceniami zawartymi w podrozdziale "Tworzenie produktu". Domyślnie pola wypełnione są aktualnymi danymi.

       

      Opis

      imperial-screen-14-01-2022-08-53-00-61e12bfcaed4d.png

      W oknie edycji produktu, w zakładce "Opis" zawarty jest aktualny opis produktu. Użytkownik może modyfikować zawartość opisu.

       

      Gwarancja

      imperial-screen-14-01-2022-08-53-04-61e12bfce7afb.png

      W oknie edycji produktu, w zakładce "Gwarancja" zawarte są aktualne warunki gwarancji na produkt. Użytkownik może modyfikować zawartość opisu gwarancji.

       

      Cena

      imperial-screen-14-01-2022-08-53-07-61e12bfd2e405.png

      W oknie edycji produktu, w zakładce "Cena" zawarte jest aktualna cena produku oraz informacje o promocji. Użytkownik może modyfikować ceny produktu oraz dodać/edytować promocję na produkt.

       

      Logistyka

      imperial-screen-14-01-2022-08-53-11-61e12bfd64444.png

      W oknie edycji produktu, w zakładce "Logistyka" zawarte są aktualne informacje o wadze, objętości i jednostce miary produktu. Okno edycji pozwala na modyfikację tych pól.

       

      Opcje produktu

      imperial-screen-23-12-2021-12-31-50-61c45e2ea6990.png

      W oknie edycji produktu, w zakładce "Opcje produktu" istnieje możliwość dodania opcji do produktu. Dostepne opcje są do wyboru z listy rozwijanej.

       

      Miejsce w magazynie

      imperial-screen-14-01-2022-08-53-14-61e12bfd95e39.png

      W oknie edycji produktu, w zakładce "Miejsce w magazynie" zawarte są aktualne informacje o tym , w którym magazynie znajduje się produkt. Użytkownik może modyfikować zawartość tych pól w przypadku zmiany położenia produktu na magazynie.

       

      Cechy

      imperial-screen-14-01-2022-08-53-18-61e12bfdc8457.png

      W oknie edycji produktu, w zakładce "Cechy" istnieje możliwośc dodania cechy do produktu. Wszystkie dostępne cechy zawarte są w oknie z listą wyboru.

       

      Podzespoły

      imperial-screen-14-01-2022-08-53-23-61e12bfe0813e.png

      W oknie edycji produktu, w zakładce "Podzespoły" istnieje możliwośc dodania z jakich podzespołów składa się produkt. Wszystkie dostępne podzespoły zawarte są w oknie z listą wyboru. Po wyborze podzespołu wyświetlana jest tabela z podzespołami użytymi do wykonania danego produktu.

       

      Zdjęcia/Załączniki

      imperial-screen-14-01-2022-08-53-26-61e12bfe3863f.png

      imperial-screen-14-01-2022-08-53-30-61e12bfe6e96c.png

      W oknie edycji produktu, w zakładce "Zdjęcia" wyświetlone są aktualne zdjęcia dodane do produktu. Użytkownik ma możliwość pobrania zdjęcia, usunięcia go lub zastąpienia innym oraz wiele innych opcji. W zakładce "Załączniki" użytkownik posiada takie same możliwości.

       

      Pozostałe

      imperial-screen-14-01-2022-09-00-12-61e12d8e09472.png

      W oknie edycji produktu, w zakładce "Pozostałe" wyświetlone prowizje dla sprzedawcy za dany produkt. Użytkownik ma możliwość dodania notatki wewnętrznej lub zmiany wysokości prowizji.