Opcje dostawy

 • 1. Opis słowników wykorzystywanych w systemie

  • 1.1. Opcje dostawy

   • 1.1.1. Ekran główny

    • imperial-screen-20-12-2021-09-50-37-61c043e2a03a3.png

     1. 1

      Przycisk przenoszący do okna dodawania nowej opcji dostawy.

     2. 2

      Konfigurator wyświetlania kolumn w tabeli.

     3. 3

      Przycisk do usuwania zaznaczonych opcji dostawy w tabeli.

     4. 4

      Przycisk do zaznaczania wszystkich elementów tabeli.

     5. 5

      Przycisk z rozwijanymi opcjami ułatwiający nawigację pomiędzy ekranami związanymi z płatnością, dostawami i produktami.

     6. 6

      Przycisk do utworzenia skrótu do okna opcje dostawy na ekranie głównym panelu.

     7. 7

      Pole tekstowe do wyszukiwania danych w tabeli.

     8. 8

      Przycisk służący do określenia publikacji danej opcji dostawy w systemie. Kolor zielony oznacza, że opcja dostawy jest dostepna dla użytkownika, kolor czerwony oznacza, że dana opcja dostawy nie będzie wyświetlana użytkownikowi.

     9. 9

      Ikona edycji przenosząca do edycji opcji dostawy.

     10. 10

      Ikona usuwania służąca do usuwania opcji dostawy z systemu.

   • 1.1.2. Ekran tworzenia nowej opcji dostawy

    • imperial-screen-20-12-2021-10-00-26_61c0462f36b2c.png

     1. 1

      Lista rozwijana zawierająca opcje płatności. Utworzona opcja dostawy będzie przypisana do wybranej opcji płatności.

     2. 2

      Określenie rodzaju dostawy.

     3. 3

      Pole na nazwę opcji dostawy.

     4. 4

      Pole na cenę netto opcji dostawy.

     5. 5

      Stawka vat opcji dostawy.

     6. 6

      Cena brutto opcji dostawy. Po uzupełnieniu pola z ceną netto i stawką VAT pole wypełnia się automatycznie.

     7. 7

      Określenie, czy opcja dostawy będzie wyświetlana użytkownikowi.

     8. 8

      Przycisk do przywracania wartości domyślnej.

   • 1.1.3. Ekran edycji istniejącej opcji dostawy

    • imperial-screen-20-12-2021-10-02-51_61c048a75a35c.png

     Ekran edycji opcji dostawy domyślnie posiada wypełnione pola aktualnymi danymi. Pola należy wypełnić zgodnie z zaleceniami zawartym w podrozdziale "Ekran tworzenia nowej opcji dostawy".