Opcje płatności

 • 1. Opis słowników wykorzystywanych w systemie

  • 1.1. Opcje płatności

   • 1.1.1. Ekran główny

    • imperial-screen-4-01-2022-13-17-22-61d43ad47daeb.png

     1. 1

      Przycisk przenoszący do okna dodawania nowej opcji płatności.

     2. 2

      Konfigurator wyświetlania kolumn w tabeli.

     3. 3

      Przycisk do usuwania zaznaczonych opcji płatności w tabeli.

     4. 4

      Przycisk do zaznaczania wszystkich elementów tabeli.

     5. 5

      Przycisk do utworzenia skrótu do okna opcje płatności na ekranie głównym panelu.

     6. 6

      Przycisk z rozwijanymi opcjami ułatwiający nawigację pomiędzy ekranami związanymi z płatnością i produktami.

     7. 7

      Pole tekstowe do wyszukiwania danych w tabeli.

     8. 8

      Przycisk służący do określenia publikacji danej opcji płatności w systemie. Kolor zielony oznacza, że opcja płatności jest dostepna dla użytkownika, kolor czerwony oznacza, że dana opcja płatności nie będzie wyświetlana użytkownikowi.

     9. 9

      Ikona edycji przenosząca do edycji opcji płatności.

     10. 10

      Ikona usuwania służąca do usuwania opcji płatności z systemu.

   • 1.1.2. Ekran tworzenia nowej opcji płatności

    • imperial-screen-17-12-2021-13-34-11_61bc83c597dda.png

     1. 1

      Pole na nazwę opcji płatności.

     2. 2

      Określenie typu płatności.

     3. 3

      Pole na dodatkowe informacje, które będą wyświetlane użytkownikowi po wyborze tej opcji płatności.

     4. 4

      Pole na cenę netto opcji płatności.

     5. 5

      Stawka vat opcji płatności.

     6. 6

      Cena brutto opcji płatności. Po uzupełnieniu pola z ceną netto i stawką VAT pole wypełnia się automatycznie.

     7. 7

      Określenie, czy opcja płatności będzie wyświetlana użytkownikowi.

     Wybór typu płatności

     imperial-screen-17-12-2021-13-40-52-61bc877206f8b.png

     Po wyborze typu płatności "Przelew na konto bankowe" do ekranu głównego dołączone zostaje pole z nazwą: "Dane konta bankowego", w którym należy podać dane konta, na które użytkownik będzie wpłacał pieniądze po wybraniu tej opcji płatności.

      

     imperial-screen-17-12-2021-13-49-58-61bc877828d64.png

     Po wyborze typu płatności "Płatność online" do ekranu głównego dołączone zostaje pole z nazwą: "Dane konta bankowego, w razie gdyby klient chciał zapłacić przelewem", w którym należy podać dane konta, na które użytkownik będzie wpłacał pieniądze, jeśli sposród płatności online wybierze przelew bankowy.

      

     imperial-screen-17-12-2021-13-50-27-61bc879482805.png

     Po wyborze typu płatności "Płatność gotówką" do ekranu głównego dołączone zostaje pole z nazwą: "Adresy punktów sprzedaży", w którym należy podać adresy punktów sprzedaży, które zostaną wyświetlone użytkownikowi po wyborze tego typu płatności.

   • 1.1.3. Ekran edycji istniejącej opcji płatności

    • imperial-screen-20-12-2021-09-32-47_61c04100d7685.png

     1. 1

      Przycisk przenoszący do ekranu tworzenia nowej opcji płatności.

     Wszystkie pola wypełnione są domyślnie aktualnymi danymi opcji płatności. Pola należy wypełnić zgodnie z zaleceniami zawartym w podrozdziale "Ekran tworzenia nowej opcji płatności".