Punkty dostawy / obsługi

 • 1. Punkty dostawy / usługi

  • 1.1. Ekran główny

   • imperial-screen-18-01-2022-08-35-40_61e66f51cf4cd.png

    1. 1

     Przycisk przenoszący do okna dodawania nowego punktu dostawy.

    2. 2

     Pole tekstowe do wyszukiwania danych w tabeli.

    3. 3

     Tabela zawierająca informacje o punktach dostawy/obsługi.

    4. 4

     Przycisk do usuwania zaznaczonych opcji dostawy w tabeli.

    5. 5

     Przycisk do zaznaczania wszystkich elementów tabeli.

    6. 6

     Przycisk służący do określenia publikacji danego punktu dostawy w systemie. Kolor zielony oznacza, że punkt dostawy jest dostepny dla użytkownika, kolor czerwony oznacza, że dany punkt dostawy nie będzie wyświetlany użytkownikowi.

    7. 7

     Ikona edycji przenosząca do edycji punktu dostawy.

    8. 8

     Ikona usuwania służąca do usuwania opcji dostawy z systemu.

  • 1.2. Ekran tworzenia nowego punktu dostawy / obsługi

   • Informacje podstawowe

    imperial-screen-18-01-2022-09-21-06_61e67875d07f5.png

    1. 1

     Lista rozwijana zawierająca regiony dostępne w systemie.

    2. 2

     Lista rozwijana zawierająca format punktu dostawy.

    3. 3

     Pole tekstowe na nazwę punktu dostawy/obsługi.

    4. 4

     Przycisk otwierający okno systemowe umozliwiające dodanie zdjęcia punktu dostawy z dysku systemowego.

    5. 5

     Pole tekstowe na miejscowość.

    6. 6

     Pole tekstowe na ulicę.

    7. 7

     Pole tekstowe na województwo.

    8. 8

     Pole tekstowe na kod pocztowy.

    9. 9

     Pole tekstowe na numer ulicy.

    10. 10

     Pole tekstowe na nazwę powiatu.

    11. 11

     Pole tekstowe na adres email.

    12. 12

     Pole tekstowe na numer telefonu.

    13. 13

     Pole tekstowe na link do strony punktu dostawy.

    14. 14

     Pole tekstowe na dane osoby kontaktowej.

    15. 15

     Pole tekstowe na numer telefonu do osoby kontaktowej.

    16. 16

     Pole tekstowe na adres email do osoby konaktowej.

    17. 17

     Przycisk wyboru manualnego lokalizacji punktu dostawy. Po naciśnięciu przycisku należy wybrać lokalizację klikając w wybrany punkt na mapie. Domyślnie, po uzupełnieniu danych kontaktowych lokalizacja zostanie wybrana automatycznie.

    18. 18

     Mapa do określania lokalizacji punktu dostawy.

    Godziny otwarcia

    imperial-screen-18-01-2022-09-30-21-61e67aa0d5570.png

    1. 1

     Godziny otwarcia punktu dostawy od poniedziałku do piątku.

    2. 2

     Godziny otwarcia punktu dostawy w sobotę.

    3. 3

     Godziny otwarcia punktu dostawy w niedzielę.

  • 1.3. Ekran edycji punktu dostawy / usługi

   • Informacje podstawowe

    imperial-screen-18-01-2022-09-37-29_61e67c4c49cd5.png

    Ekran edycji punktu dostawy domyślnie posiada wypełnione pola aktualnymi danymi. Pola należy wypełnić zgodnie z zaleceniami zawartym w podrozdziale "Ekran tworzenia nowego punktu dostawy".

     

    Godziny otwarcia

    imperial-screen-18-01-2022-09-40-53-61e67d17242d5.png

    Zakładka "Godziny otwarcia" domyślnie posiada wypełnione pola aktualnymi danymi. Pola należy wypełnić zgodnie z zaleceniami zawartym w podrozdziale "Ekran tworzenia nowego punktu dostawy".