Przyczyny reklamacji

 • 1. Opis słowników wykorzystywanych w systemie

  • 1.1. Przyczyny reklamacji

   • 1.1.1. Ekran główny

    • imperial-screen-21-12-2021-11-12-21_61c1a88677e9c.png

     1. 1

      Przycisk przenoszący do okna dodawania nowej przyczyny reklamacji.

     2. 2

      Przycisk do usuwania zaznaczonych przyczyn reklamacji w tabeli.

     3. 3

      Przycisk do zaznaczania wszystkich elementów tabeli.

     4. 4

      Przycisk do utworzenia skrótu do okna przyczyny reklamacji na ekranie głównym panelu.

     5. 5

      Pole tekstowe do wyszukiwania danych w tabeli.

     6. 6

      Ikona edycji przenosząca do edycji przczyny reklamacji.

     7. 7

      Ikona usuwania służąca do usuwania przyczyny reklamacji z systemu.

   • 1.1.2. Ekran tworzenia przyczyny reklamacji

    • imperial-screen-21-12-2021-11-15-49_61c1a98680b9f.png

     W oknie tworzenia nowej przyczyny reklamacji należy wypełnić pole z nazwą przyczyny reklamacji, a następnie zapisać zmiany.

   • 1.1.3. Ekran edycji istniejącej przyczyny reklamacji

    • imperial-screen-21-12-2021-11-22-59_61c1ab2bab352.png

     W oknie edycji przyczyny reklamacji należy wypełnić pole z nazwą przyczyny reklamacji, a następnie zapisać zmiany. Domyślnie pole wypełnione jest aktualnymi danymi.