Menedżer plików

 • 1. Opis modułów systemowych

  • 1.1. System - menedżer plików

   • 1.1.1. Ekran główny

    • imperial-screen-23-12-2021-10-19-20_61c43f199fa0b.png

     1. 1

      Przycisk do odświeżania manadżera plików.

     2. 2

      Przycisk do pobrania pliku.

     3. 3

      Przycisk do usunięcia pliku.

     4. 4

      Przycisk dodania pliku, otwiera okno systemowe wyboru pliku z dysku.

     5. 5

      Przycisk dodania nowego katalogu do struktury manadżera plików.

     6. 6

      Przycisk przenoszący do strony głównej panelu administratora.

     7. 7

      Pole tekstowe do wyszukiwania plików po nazwie.

     8. 8

      Aktualna lokalizacja.

     9. 9

      Informacje o wybranym pliku.