Zadania cykliczne (cron)

  • 1. Opis modułów systemowych

    • 1.1. Zadania cykliczne (cron)

      • imperial-screen-19-09-2018-14-27-03_5ba240a8725c8.png

        Moduł zadania CRON'a wyświetla listę akcji, które wykonywane są co określony czas. Pozwala, to zautomatyzować pewne funkcjonalności systemu wyręczając użytkownika w działaniu. Zadania dodane są podczas etapu wdrażania serwisu oraz generowane w momencie wykonania przez użytkownika pewnych akcji. Mogą być one powtarzane co jakiś okres czasu, usuwane po wykonaniu lub blokowane, kiedy w wyniku ich działania pojawią się błędy.