Jednostki miar

 • 1. Opis słowników wykorzystywanych w systemie

  • 1.1. Jednostki miar

   • 1.1.1. Ekran główny

    • imperial-screen-4-01-2022-12-40-38-61d43237dd28b.png

     1. 1

      Słownik jednostek miar.

     2. 2

      Przycisk przenoszący do okna dodawania nowej jednostki miary.

     3. 3

      Przycisk do usuwania zaznaczonych jednostek miar w tabeli.

     4. 4

      Przycisk do zaznaczania wszystkich elementów tabeli.

     5. 5

      Przycisk do konfiguracji kolumn tabeli.

     6. 6

      Przycisk do utworzenia skrótu do okna jednostki miar na ekranie głównym panelu.

     7. 7

      Pole tekstowe do wyszukiwania danych w tabeli.

     8. 8

      Ikona edycji przenosząca do edycji danych jednostek miar.

     9. 9

      Ikona usuwania służąca do usuwania wydziału z systemu.

   • 1.1.2. Ekran tworzenia jednostki miary

    • imperial-screen-17-12-2021-11-35-02_61bc67d91063e.png

     1. 1

      Nazwa jednostki miary.

     2. 2

      Ustawienie jednostki jako domyślna dla systemu.

     3. 3

      Ustawienie blokady usunięcia jednostki miary po jej dodaniu.

     4. 4

      Ustawienie blokady edycji jednostki miary po jej dodaniu.

     5. 5

      Przycisk przywracający wartości domyślne jednostek miar.

   • 1.1.3. Ekran edycji istniejącej jednostki miary

    • imperial-screen-17-12-2021-11-39-53_61bc6900a83f1.png

     Ekran edycji istniejącej jednostki miary posiada pola i funkcjonalności takie jak ekran tworzenia jednostki miary, domyślnie jednak uzupełnione jest pole zawierające nazwę jadnostki miary.