Kalendarz - konfiguracja dni

 • 1. Opis słowników wykorzystywanych w systemie

  • 1.1. Kalendarz – konfiguracja dni

   • 1.1.1. Ekran główny

    • imperial-screen-4-01-2022-12-25-57-61d42ee5bf2cf.png

     1. 1

      Typ konfiguracji kalendarza.

     2. 2

      Kalendarz 12 miesięcy, zaczynając od obecnego miesiąca.

     3. 3

      Przycisk do utworzenia skrótu do kalendarz - konfiguracja dni na ekranie głównym panelu

   • 1.1.2. Funkcjonalności kalendarza

    • imperial-screen-17-12-2021-12-23-01_61bc731c9046f.png

     Kalendarz umożliwia ustalenie dnia wolnego od pracy w dowolny dzień w roku. Użytownik wybiera datę z kalendarza, następnie pojawia się okno z dwoma polami tekstowymi oraz dwoma przyciskami: 

     -nazwa: pole powinno zawierać nazwę dnia wolnego

     -opis: pole powinno zawierać krótki opis dnia wolnego

     Po uzupełnieniu pól należy zapisać zmiany przyciskiem "zapisz".

     Po zapisaniu użytkownik ma możliwość usunięcia dnia wolnego poprzez ponowne wybranie dnia ustawionego jako wolny i naciśnięcie przycisku "Usuń".

      

     Narzędzia

     imperial-screen-17-12-2021-12-34-12-61bc75b6e31a7.png

     W słowniku Kalendarz - konfiguracja dni dostępne jest narzędzie do obliczania ilości wolnych dni od pracy w zadanym czasie. 

     W pierwszym oknie "Od daty" należy ustawić datę, od której będzie obliczana liczba dni wolnych od pracy, w polu "Liczba dni" należy wprowadzić ile dni od daty zadanej ma być branych pod uwagę do obliczeń. 

     imperial-screen-17-12-2021-12-42-01-61bc77a3dc318.png