Progi rabatowe

 • 1. Progi rabatowe

             

  • 1.1. Ekran główny

   • imperial-screen-21-01-2022-12-32-52_61ea99f1a8b94.png

    1. 1

     Przycisk przenoszący do okna dodawania nowego progu rabatowego.

    2. 2

     Przycisk do usuwania zaznaczonych progów rabatowych w tabeli.

    3. 3

     Przycisk do zaznaczania wszystkich elementów tabeli.

    4. 4

     Pole tekstowe do wyszukiwania danych w tabeli.

    5. 5

     Ikona edycji przenosząca do edycji progu rabatowego.

    6. 6

     Ikona usuwania służąca do usuwania progu rabatowego.

  • 1.2. Ekran tworzenia nowego progu rabatowego

   • imperial-screen-21-01-2022-12-43-33_61ea9c673ef21.png

    1. 1

     Pole na nazwę progu rabatowego dla wersji językowej polskiej i angielskiej.

    2. 2

     Pole na wartość procentową rabatu.

  • 1.3. Ekran edycji istniejącego progu rabatowego

   • imperial-screen-21-01-2022-12-51-14_61ea9e3462469.png

    W ekranie edycji istniejącego progu rabatowego domyślnie pola wypełnione są aktualnymi danymi. Pola należy zmienić zgodnie z instrukcjami zawartymi w podrozdziale "Ekran tworzenia nowego progu rabatowego".

  • 1.4. Zastosowanie progów rabatowych

   • imperial-screen-21-01-2022-13-13-57_61eaa3879178c.png

    W module System -> Użytkownicy / prawa dostępu -> Zarządzaj użytkownikami przy tworzeniu nowego użytkownika istnieje możliwość przydzielenia użytkownikowi progu rabatowego. Dzięki tej opcji użytkownik będzie miał naliczony indywidualny rabat w systemie.