Stawki VAT

 • 1. Opis słowników wykorzystywanych w systemie

  • 1.1. Stawki VAT

   • 1.1.1. Ekran główny

    • imperial-screen-4-01-2022-12-16-43-61d42c9d60128.png

     1. 1

      Słownik stawek VAT.

     2. 2

      Przycisk przenoszący do okna dodawania nowej stawki VAT.

     3. 3

      Tabela aktualnych stawek VAT w systemie.

     4. 4

      Przycisk do usuwania zaznaczonych stawek VAT w tabeli.

     5. 5

      Przycisk do zaznaczania wszystkich elementów tabeli.

     6. 6

      Przycisk do konfiguracji kolumn tabeli.

     7. 7

      Przycisk do utworzenia skrótu do okna stawki VAT na ekranie głównym panelu.

     8. 8

      Pole tekstowe do wyszukiwania danych w tabeli.

   • 1.1.2. Ekran tworzenia nowej stawki VAT

    • imperial-screen-16-12-2021-15-40-51_61bb4ff75b583.png

     1. 1

      Wartość stawiki VAT wyświetlanej. Pole wymagane.

     2. 2

      Wartość liczbowa stawki VAT. Pole wymagane.

     3. 3

      Rodzaj stawki VAT, np. obniżona, podstawowa.

     4. 4

      Ustawienie stawki jako domyślna lda systemu.

     5. 5

      Ustawienie blokady usunięcia stawki po jej dodaniu.

     6. 6

      Ustawienie blokady edytowania stawki po jej dodaniu.

     7. 7

      Przycisk do zapisu stawki VAT i powrotu do ekranu głównego ze stawkami VAT.

     8. 8

      Przycisk do zapisu stawki VAT i przejście do tworzenia kolejnej.