Wady podzespołów

 • 1. Opis słowników wykorzystywanych w systemie

  • 1.1. Wady podzespołów

   • 1.1.1. Ekran główny

    • screenshot-www-imperial5-dev-agendo-pl-2022-01.png

     1. 1

      Słownik wad.

     2. 2

      Przycisk przenoszący do okna dodawania nowej wady.

     3. 3

      Przycisk do usuwania zaznaczonych wad w tabeli.

     4. 4

      Przycisk do zaznaczania wszystkich elementów tabeli.

     5. 5

      Przycisk do utworzenia skrótu do okna wad na ekranie głównym panelu.

     6. 6

      Pole tekstowe do wyszukiwania danych w tabeli.

     7. 7

      Ikona edycji przenosząca do edycji wady.

     8. 8

      Ikona usuwania służąca do usuwania wady z systemu.

   • 1.1.2. Ekran tworzenia nowej wady

    • imperial-screen-17-12-2021-13-00-25_61bc7bdbe6586.png

     1. 1

      Pole tekstowe na nazwę wady.

   • 1.1.3. Ekran edycji istniejącej wady

    • imperial-screen-17-12-2021-13-08-51-61bc7dd54b587.png

     1. 1

      Przycisk przenoszący do tworzenia nowej wady.

     2. 2

      Pole tekstowe na nową nazwę wady, domyślnie z obecną nazwą wady.