Wydziały

 • 1. Opis słowników wykorzystywanych w systemie

  • 1.1. Wydziały

   • 1.1.1. Ekran główny

    • imperial-screen-4-01-2022-12-34-07-61d430b160cee.png

     1. 1

      Słownik wydziałów.

     2. 2

      Przycisk przenoszący do okna dodawania nowego wydziału.

     3. 3

      Przycisk do usuwania zaznaczonych wydziałów w tabeli.

     4. 4

      Przycisk do zaznaczania wszystkich elementów tabeli.

     5. 5

      Przycisk do utworzenia skrótu do okna wydziały na ekranie głównym panelu.

     6. 6

      Pole tekstowe do wyszukiwania danych w tabeli.

     7. 7

      Ikona edycji przenosząca do danych wydziału.

     8. 8

      Ikona usuwania służąca do usuwania wydziału z systemu.

   • 1.1.2. Ekran tworzenia nowego wydziału

    • imperial-screen-17-12-2021-10-39-34_61bc5adf18d38.png

     1. 1

      Przycisk do zapisu wydziału i powrotu do ekranu głównego z wydziałami.

     2. 2

      Przycisk do zapisu wydziału i przejście do tworzenia kolejnego.

     3. 3

      Pole tekstowe na nazwę wydziału.

   • 1.1.3. Ekran edycji istniejącego wydziału

    • imperial-screen-17-12-2021-10-46-00_61bc5c5bf02b7.png

     1. 1

      Przycisk przenoszący do tworzenia wydziału.

     2. 2

      Pole tekstowe na nową nazwę wydziału, domyślnie z obecną nazwą wydziału.