Dedykowany system oceny kompetancji

Oprogramowanie do utrzymania jakości oraz kontroli

Informacje o realizacji

Realizując projekty dla Dyckerhoff Polska należąca do Grupy Buzzi Unicem wyrobiliśmy sobie opinie solidnej i godnej zaufania firmy, dzięki czemu dostaliśmy możliwość stworzenia kolejnej rozbudowanej aplikacji służącej ocenie kompetencji.

Prezentowany system jest indywidualnym rozwiązaniem, powstałym podczas wspólnej analizy dokumentacji firmy, jej potrzeb, możliwości i z założeniem przyszłego rozwoju przedsiębiorstwa.

Jest to rozbudowana platforma spełniająca przedstawione nam cele, służąca zbieraniu informacji potrzebnych firmie podczas oceny kompetencji pracowników.

 

Cele platformy:

 • normalizacja, optymalizacja danych dokumentacji prowadzonej w formie Excel,
 • uproszczenie wprowadzania analizy danych,
 • tworzenie czytelnych formularzy ocen pracowników,
 • generowanie automatycznych raportów,
 • wprowadzanie dowolnych zmian konfiguracji i procesu oceny,
 • dostosowanie celów i planów wg aktualnej polityki prowadzonej przez firmę,
 • monitorowanie i zarządzanie procesem oceny przez odpowiednie, upoważnione kadry.

Dzięki zautomatyzowaniu procesu oceny pracowników nastąpiło znaczne jego przyśpieszenie przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Aktualnie oceny okresowe generują się automatycznie, nie angażując przy tym niepotrzebnego czasu, dzięki czemu wzrosła również efektywność firmy jak również samych pracowników.  Powstające raporty mają na celu wykonanie szybkiej diagnozy kompetencji i dostosowania przyszłych planów rozwojowych wobec pracowników lub indywidualnych potrzeb. System zawiera również niezbędną funkcję pobierania raportów w formacie PDF.

 

Korzyści:

 • ocena zdefiniowana o założone kryteria (wskaźniki) np. dla danego stanowiska,
 • ocena podająca realne kompetencje pracownika,
 • ograniczenie czasu i kosztów podczas przygotowania oceny,
 • przeanalizowanie braków oraz luk w firmie, dzięki czemu można wprowadzić istotne zmiany,
 • zmniejszenie czasu poświęconego na wypełnianie dokumentacji przez pracowników,
 • proces oceniania jest przeprowadzony zgodnie z założonymi kryteriami równomiernie dla każdego pracownika,
 • zwiększenie zaangażowania pracowników,
 • stała kontrola jakości.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o współpracy z nami - napisz lub zadzwoń!Zapytaj nas