System Obsługi Wolontariatu - aplikacja mobilna

Aplikacja na system iOS i Androida

Informacje o realizacji

  

Korpus Solidarności jest innowacyjnym programem wspierania wolontariatu długoterminowego. Misją programu jest zachęcenie społeczeństwa do zaangażowania się w tego typu działalność, a tym samym budowanie społeczeństwa obywatelskiego.  Celem naszej realizacji było stworzenie do istniejącej już strony aplikacji mobilnej na iOS i Androida, która będzie wspierać misję programu wolontariatu i rozpowszechni jego idee wśród większej ilości użytkowników.


Dzięki aplikacji SOW w prosty sposób można znaleźć interesującą ofertę pracy lub pomocy wolontariackiej. Apka stworzona jest tak, aby cały proces przebiegał niemalże w pełni automatycznie i tym samym wystarczy jedno kliknięcie, aby po wyszukaniu odpowiedniej oferty móc skontaktować się z jej wystawcą.


Aplikacja jest wieloplatformowa, więc zarządzanie kontem może odbywać się także poprzez wersję webową, a dane są przenoszone pomiędzy platformami.


Oferent może dodawać i modyfikować oferty wolontariatu, podczas gdy wolontariusz ma pełny wgląd do swojego konta. Może zbierać godziny, przeglądać ogłoszenia z terenu całego kraju jak i może czerpać korzyści z wyjątkowego systemu benefitowego, przygotowanego specjalnie dla użytkowników SOW.


Chcesz dowiedzieć się więcej?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o współpracy z nami - napisz lub zadzwoń!Zapytaj nas