Użytkownicy

 • 1. Użytkownicy

          

  • 1.1. Ekran główny

   • imperial-screen-21-01-2022-15-33-57_61eac45a6335c.png

    1. 1

     Lista rozwijana z grupami użytkowników, należy wybrać gdy chcemy wyświetlić w tabeli logowania wybranej grupy.

    2. 2

     Pole tekstowe do wyszukiwania w tabeli.

    3. 3

     Tabela wyświetlająca użytkowników z informacją o dacie ich ostatniego logowania.

    4. 4

     Ikona podglądu przenosząca do szczegółów logowania wybranego użytkownika.

  • 1.2. Szczegóły logowania

   • imperial-screen-21-01-2022-15-42-14_61eac64918ebc.png

    1. 1

     Miejsce, w którym użytkownik ma możliwość wyboru kolum, które będą się wyświetlały.

    2. 2

     Pole tekstowe do wyszukiwania danych w tabeli.

    3. 3

     Tabela, w której zamieszczone są szczegóły logowania wybranego wcześniej użytkownika.