Identyfikatory RFID

 • 1. Opis modułów systemowych

  • 1.1. Firma - identyfikatory RFID

   • 1.1.1. Ekran główny

    • Identyfikator RFID wykorzystuje technologię radiową do przesyłania sygnałów, dzięki temu nie ma mechanicznego kontaktu między kartą a czytnikiem tak jak to jest w przypadku kart magnetycznych (z paskiem magnetycznym). Identyfikatory RFID wykorzystuje się w firmach do np. rejestracji czasu pracy, zabezpieczenia niektórych pomieszczeń(tj. magazyny, parkingi), skanowania produktów lub dokumentów. 

     imperial-screen-23-12-2021-09-17-25_61c4309740649.png

     1. 1

      Okno z filtrami możliwymi do zastosowania w tabeli.

     2. 2

      Przycisk do zaznaczania wszystkich elementów tabeli.

     3. 3

      Przycisk do usuwania zaznaczonych identyfikatorów RFID w tabeli.

     4. 4

      Tabela, w której znajdują się informacje związane z indetyfikatorem RFID. Najważniejsze informacje zawarte są w kolumnach:

      • UID: numeryczny identyfikator użytkownika, każdy numer może być wykorzystany tylko do jednej operacji
      • Operacja: nazwa operacji jaka została wykonana przy użyciu numeru UID
      • Liczba zapytań API: łączna liczba operacji wykonanych przy użyciu tego samego UID
     5. 5

      Przycisk do utworzenia skrótu do okna identyfikator RFID na ekranie głównym panelu.

     6. 6

      Pole tekstowe do wyszukiwania danych w tabeli.

     7. 7

      Ikona podglądu przenosząca do ekranu edycji danej operacji.