Konfiguracja

 • 1. Konfiguracja

  • 1.1. Grupy kontrahentów / partnerów

   • imperial-screen-18-01-2022-11-35-42_61e698029fd19.png

    W zakładce "Grupy kontrahentów / partnerów" należy przyporządkować grupy kontrahentów do odpowiedniej opcji z "drzewa" grup użytkowników.

  • 1.2. Grupy pracowników

   • imperial-screen-18-01-2022-11-39-13_61e698d40cb07.png

    W zakładce "Grupy pracowników" należy przyporządkować grupy pracowników do odpowiedniej opcji z "drzewa" grup pracowników.

  • 1.3. Informacje o firmie

   • Informacje podstawowe

    imperial-screen-18-01-2022-12-06-42_61e69f4525aa1.png

    1. 1

     Pole tekstowe na nazwę firmy.

    2. 2

     Lista rozwijana zawierająca kraje do wyboru.

    3. 3

     Pole na NIP firmy.

    4. 4

     Pole na numer KRS firmy.

    5. 5

     Pole na REGON firmy.

    6. 6

     Pole na D-U-N-S firmy.

    7. 7

     Pole tekstowe na imię.

    8. 8

     Pole tekstowe na nazwisko.

    9. 9

     Pole na numer telefonu.

    10. 10

     Pole tekstowe na adres email.

    11. 11

     Pole tekstowe na nazwę ulicy.

    12. 12

     Pole tekstowe na nazwę miejscowości.

    13. 13

     Lista rozwijana z województwami.

    14. 14

     Pole tekstowe na numer ulicy.

    15. 15

     Pole tekstowe na kod pocztowy.

    16. 16

     Pole tekstowe na nazwę powiatu.

    17. 17

     Pole tekstowe na firmowy adres email.

    18. 18

     Pole na firmowy numer telefonu.

    19. 19

     Pole na firmowy numer Fax.

    20. 20

     Pole na adres strony firmowej.

  • 1.4. Wysyłka wiadomości e-mail

   • imperial-screen-18-01-2022-12-30-01_61e6a4bbe097a.png

    1. 1

     Określenie, czy po wysłaniu wiadomości email ma zostać dostarczone potwierdzenie odebrania wiadmomości.

    2. 2

     Pole na adres email osoby, od której wiadomość zostanie wysłana.

    3. 3

     Pole na adres email osoby, do której będą kierowane wiadomości email.

    4. 4

     Email, na który zostaną przesłane kopie wiadomości.

    5. 5

     Email, na który zostanie wysłana ukryta kopia wiadomości.

  • 1.5. Wygląd dokumentu

   • imperial-screen-18-01-2022-12-35-53_61e6a61c5d31e.png

    W zakładce "Wygląd dokumentu" użytkownik ma możliwość umieszczenia logo swojej firmy oraz wyglądu stopk dla dokumentów generowanych w modułach: - Wsparcie sprzedaży / ofertowanie - Generator dokumentów

  • 1.6. CRM

   • Informacje podstawowe

    imperial-screen-18-01-2022-12-58-09-61e6ab544e054.png

    1. 1

     Lista rozwijana z grupami użytkowników, z której nalezy wybrać domyślną grupę dla użytkowników z zapytań ofertowych.

    2. 2

     "Drzewo" z grupami użytkowników, należy wybrać tą grupę/grupy, które będą posiadały prawo do akceptacji ofert i wycen.

    3. 3

     Lista rozwijana ze statusami, należy wybrać domyślny status dla zaakceptowanej oferty w repozytorium dokumentów.

    4. 4

     Lista rozwijana ze statusami, należy wybrać ten, który będzie domyślnie ustawiony po utworzeniu nowej oferty w systemie.

    5. 5

     "Drzewo" statusów, należy wybrać te, które będą reprezentować status oferty wygranej.

    6. 6

     "Drzewo" statusów, należy wybrac te, które będą reprezentować status zamówienia zrealizowanego.

    7. 7

     "Drzewo" statusów, należy wybrać te, które będą reprezentować status oferty przegranej.

    8. 8

     Pole tekstowe na treść dolną oferty.

    9. 9

     Pole tekstowe na treść dolną zamówienia.

  • 1.7. CRM - Kolory oferty

   • imperial-screen-18-01-2022-13-06-58_61e6ad650b498.png

    W zakładce "CRM - kolory oferty" użytkownik ma możliwość ustawienia kolorów czcionek, tła, odnośników, tła tabel, ramek zdjęć w ofercie. 

  • 1.8. Dokumenty

   • imperial-screen-18-01-2022-13-22-17_61e6b0fdd1e6e.png

    1. 1

     "Drzewo" statusów, należy wybrać te, które będą reprezentować statusy kończące obieg dokumentów.

    2. 2

     Lista rozwijana ze statusami, należy wybrać domyślny status dla obiegu akceptacyjnego.

    3. 3

     Lista rozwijana ze statusami, należy wybrać domyślny status dla zamknięcia obiegu akceptacyjnego.

    4. 4

     Lista rozwijana ze statusami, należy wybrać ten, który będzie domyślnie ustawiony dla statusu zamknięcia obiegu podczas wprowadzania do repozytorium.

  • 1.9. Zarządzanie projektami / zadania

   • Informacje podstawowe

    imperial-screen-18-01-2022-13-34-40_61e6b3e2c94cc.png

    1. 1

     Lista rozwijana z grupami projektowymi, z której należy wybrać domyślną grupę dla nowo utworzonych projektów.

    2. 2

     "Drzewo" statusów, nalezy wybrać te, które będą odpowiadać za status kończący zadanie. Zadania z tymi statusami nie będą wyświetlane na liście z zadaniami.

    3. 3

     Określenie, czy system ma wymagać wypełnienia pola z maksymalnym czasem pracy dla zadania.

    4. 4

     Określenie, czy powinien zostać ukryty komunikat o niedostępnej aktualizacji zadania ze względu na przepływ informacji.

    5. 5

     Określenie, czy przy tworzeniu zadania wymagane będzie wypełnienia pola z kontrahentem.

    6. 6

     Określenie, czy przy tworzeniu zadania wymagane będzie wypełnienia pola z projektem, którego dotyczy zadanie.

  • 1.10. Wnioski urlopowe

   • imperial-screen-18-01-2022-13-43-31_61e6b5f5a7ff6.png

    W zakładce "Wnioski urlopowe" należy wybrać z "drzewa" grup użytkowników tą grupę/grupy, które będą upoważnione do zarządzania wnioskami urlopowymi pracowników.

  • 1.11. Kalendarz

   • imperial-screen-18-01-2022-13-50-58_61e6b7b561394.png

    W zakładce "Kalendarz" należy zaznaczyć, czy pracownik powinien zaznaczać swoje obecności po rozpoczęciu kolejnego miesiąca pracy oraz w dalszej części wybrać z "drzewa" grup użytkowników tą grupę/grupy, dla których wymagane będzie wypełnianie informacji o czasie pracy.

  • 1.12. Dziennik pracy

   • imperial-screen-18-01-2022-14-01-15_61e6ba1e2599a.png

    1. 1

     Określenie, czy powinno być blokowane dodawanie dzienników pracy z nieustawionym czasem pracy.

    2. 2

     Określenie, czy wymagane jest rozpoczęcie pracy przez pracownika.

    3. 3

     "Drzewo" grup użytkowników, z którego należy wybrać grupy, dla których wymagane jest rozpoczynanie pracy.

    4. 4

     Pole na minimalną liczbę znaków w opisie pracy w dzienniku pracy.

  • 1.13. Statusy zamówień

   • Informacje podstawowe

    imperial-screen-18-01-2022-14-12-51_61e6bcd5b1c15.png

    1. 1

     Po wybraniu statusu zamówienia "Nowe - do akceptacji" osoba, do której przypisane jest zamówienie będzie miała możliwość zaakceptowania go lub odrzcenia.

    2. 2

     Po wybraniu statusu "Nowe - niezaakceptowane" osoba, do której przypisane jest zamówienie odrzuciła zamówienie.