Konfiguracja

 • 1. Opis konfiguracji księgowości

  • 1.1. Ekran główny

   • imperial-screen-25-10-2022-10-23-46_63579d1d981d9.png

    1. 1

     Pole na stawkę podatku dochodowego w procentach.

    2. 2

     Pole na wskaźnik odsetek ustawowych w procentach.

    3. 3

     Pole na pierwszy numer dokumentu.

    4. 4

     Pole na opis formy płatności.

    5. 5

     Pola wielokrotnego wyboru dni, w których będą wysyłane powiadomienia o zaległych płatnościach.

    6. 6

     Pola wielokrotnego wyboru grup pracowników, dla których wymagane jest uzupełnienie projektu oraz zamówienia podczas dodawania dokumentów zakupowych.

    7. 7

     Przycisk zapisu zmian w konfiguracji.

    imperial-screen-25-10-2022-11-00-53-6357a5ce218e1.png

    1. 1

     Pole na kwotę, powyżej której system naliczy prowizję za płatność, Gdy nie ustawione, prowizja jest naliczana.

    2. 2

     Pole na maksymalną kwotę płatności online.

    3. 3

     Zaznaczenie spowoduje aktywację płatności payu.pl.

    4. 4

     Pole na identyfikator punktu płatności.

    5. 5

     Pole na klucz MD5.

    6. 6

     Pole na identyfikator klienta przez protokół OAuth.

    7. 7

     Pole na klucz sekretny klienta przez protokół OAuth.

    8. 8

     Pole na prowizję za płatność w procentach.

    9. 9

     Zaznaczenie spowoduje aktywację płatności przelewy24.pl

    10. 10

     Zaznaczenie spowoduje aktywację płatności paybynet.pl.