Dokumenty sprzedażowe

 • 1. Opis zarządzania dokumentami sprzedażowymi

  • 1.1. Ekran główny

   • imperial-screen-28-10-2022-08-01-52_635b7056abe80.png

    1. 1

     Przycisk przenoszący do okna dodawania nowego dokumentu sprzedażowego. (punkt 1.2)

    2. 2

     Przycisk przenoszący do okna eskportowania. (punkt 1.3)

    3. 3

     Przycisk przenoszący do okna eskportowania pliku JPK. (punkt 1.4)

    4. 4

     Przycisk przenoszący do widoku duplikatów.

    5. 5

     Słowna wyszukiwarka dokumentów sprzedażowych, po wpisaniu frazy należy kliknąć na ikonę lupy.

    6. 6

     Filtrowanie dokumentów sprzedażowych po nabywcy.

    7. 7

     Filtrowanie dokumentów sprzedażowych po typie.

    8. 8

     Filtrowanie dokumentów sprzedażowych po miesiącu.

    9. 9

     Filtrowanie dokumentów sprzedażowych po informacji o anulowaniu.

    10. 10

     Przycisk pokazujący nad sobą podsumowanie wszystkich dokumentów.

    11. 11

     Przycisk, który powoduje zaznaczenie wszystkich wyświetlanych dokumentów sprzedażowych.

    12. 12

     Przycisk zbiorczego usuwania zaznaczonych dokumentów sprzedażowych.

    13. 13

     Kolumna z numerem dokumentu.

    14. 14

     Kolumna z typem dokumentu.

    15. 15

     Kolumna z datą wystawienia dokumentu.

    16. 16

     Kolumna z datą sprzedaży.

    17. 17

     Kolumna z terminem płatności.

    18. 18

     Kolumna z kontrahentem.

    19. 19

     Kolumna z adnotacją.

    20. 20

     Kolumna z kwotą netto do zapłaty.

    21. 21

     Kolumna z kwotą VAT.

    22. 22

     Kolumna z kwotą brutto do zapłaty.

    23. 23

     Kolumna z opłaconą kwotą brutto.

    24. 24

     Ikona otwierająca podgląd dokumentu.

    25. 25

     Ikona przenosząca do edycji dokumentu. (punkt 1.2)

    26. 26

     Ikona przenosząca do okna zaksięgowania dokumentu. (punkt 1.5)

    27. 27

     Przycisk wyświetlenia okna wysyłki dokumentu.

     imperial-screen-28-10-2022-09-11-26-635b80cc19d12.png

     1. 1

      Pole na adres e-mail.

     2. 2

      Pole na adres e-mail gdzie wysłać kopie.

     3. 3

      Pole na dodatkową treść dodawaną do wiadomości.

     4. 4

      Przycisk wysyłający wiadomość e-mail.

    28. 28

     Ikona usuwania danego dokumentu sprzedażowego z systemu.

    29. 29

     Pole rozwijane opcji.

     imperial-screen-28-10-2022-09-04-14-635b7ef82c6c5.png

     1. 1

      Pobieranie dokumentu w PDF.

     2. 2

      Pobieranie noty odsetkowej.

     3. 3

      Generowanie faktury VAT na podstawie tego dokumentu.

     4. 4

      Utworzenie duplikatu do dokumentu.

     5. 5

      Anulowanie dokumentu.

    30. 30

     Ile wyświetlać dokumentów sprzedażowych na jednej stronie.

  • 1.2. Dodawanie i edycja dokumentu sprzedażowego

   • imperial-screen-28-10-2022-08-37-06_635b7897db39f.png

    1. 1

     Ikona przenoszaca do edycji użytkownika.

    2. 2

     Pole wyboru użytkownika, który wystawił dokument.

    3. 3

     Pole wyboru typu dokumentu.

    4. 4

     Pole numeru dokumentu.

    5. 5

     Pole na kod transakcji.

    6. 6

     Pole wyboru daty wystawienia dokumentu.

    7. 7

     Pole wyboru daty sprzedaży.

    8. 8

     Pole na termin płatności w dniach od daty wystawienia.

    9. 9

     Pole na informacje o formie płatności.

    10. 10

     Zaznaczenie spowoduje ustawienie dostępności płatności online.

    11. 11

     Pole na adnotację.

    12. 12

     Pole na opłaconą kwotę brutto.

    13. 13

     Przycisk zapisu i powrotu do listy dokumentów sprzedażowych.

    14. 14

     Przycisk zapisz i dodaj kolejny dokument sprzedażowy.

    15. 15

     Przycisk zapisz i edytuj dokument sprzedażowy.

    16. 16

     Przycisk anuluj, powrót do listy dokumentów sprzedażowych.

    imperial-screen-28-10-2022-08-40-58-635b7986be166.png

    1. 1

     Pole na nazwę firmy sprzedawcy.

    2. 2

     Pole wyboru kraju sprzedawcy.

    3. 3

     Pole na ulicę sprzedawcy.

    4. 4

     Pole na numer mieszkania sprzedawcy.

    5. 5

     Pole na miejscowość sprzedawcy.

    6. 6

     Pole na kod pocztowy sprzedawcy.

    7. 7

     Pole na NIP sprzedawcy.

    8. 8

     Pole na REGON sprzedawcy.

    9. 9

     Pole na numer telefonu sprzedawcy.

    10. 10

     Pole na imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawiania faktury.

    imperial-screen-28-10-2022-08-45-07-635b7a803a5a9.png

    1. 1

     Pole wyboru nabywcy.

    2. 2

     Przycisk przenoszący do dodania nowego kontrahenta.

    3. 3

     Pole wyboru projektu.

    4. 4

     Pole na nazwę firmy nabywcy.

    5. 5

     Pole wyboru kraju nabywcy.

    6. 6

     Pole na ulicę nabywcy.

    7. 7

     Pole na numer mieszkania nabywcy.

    8. 8

     Pole na miejscowość nabywcy.

    9. 9

     Pole na kod pocztowy nabywcy.

    10. 10

     Pole na NIP nabywcy.

    11. 11

     Pole na imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru faktury.

    imperial-screen-28-10-2022-08-50-18-635b7bb1729c7.png

    1. 1

     Pole wyboru odbiorcy.

    2. 2

     Przycisk przenoszący do dodania nowego kontrahenta.

    3. 3

     Pole na nazwę firmy odbiorcy.

    4. 4

     Pole wyboru kraju odbiorcy.

    5. 5

     Pole na ulicę odbiorcy.

    6. 6

     Pole na numer mieszkania odbiorcy.

    7. 7

     Pole na miejscowość odbiorcy.

    8. 8

     Pole na kod pocztowy odbiorcy.

    9. 9

     Pole na NIP odbiorcy.

    imperial-screen-28-10-2022-08-53-29-635b7c72252db.png

    1. 1

     Kolumna z nazwą pozycji dokumentu.

    2. 2

     Kolumna z kodem PKWiU.

    3. 3

     Kolumna z kodem GTU.

    4. 4

     Kolumna z ilością pozycji.

    5. 5

     Kolumna z ceną netto.

    6. 6

     Kolumna z ceną brutto.

    7. 7

     Kolumna z rabatem.

    8. 8

     Kolumna ze stawką VAT.

    9. 9

     Kolumna z kwotą VAT.

    10. 10

     Kolumna z wartością netto.

    11. 11

     Kolumna z wartością brutto.

    12. 12

     Ikona usuwania pozycji.

    13. 13

     Przycisk dodania nowej pozycji.

  • 1.3. Eksportuj

   • imperial-screen-28-10-2022-09-46-45_635b8903ee13b.png

    1. 1

     Informacja o okresie.

    2. 2

     Informacja o type.

    3. 3

     Informacja o liczbie dokumentów z wybranego okresu.

    4. 4

     Pole wyboru formatu.

    5. 5

     Zaznaczenie spowoduje ustawienie pobrania dokumentu.

    6. 6

     Zaznaczenie spowoduje pojawienie się niżej pola na adres e-mail.

    7. 7

     Przycisk powrotu do listy dokumentów sprzedazowych.

    8. 8

     Przycisk pobierający dokument lub wysyłający na podany adres e-mail.

  • 1.4. Eksportuj plik JPK

   • imperial-screen-28-10-2022-09-50-53_635b89feadecb.png

    1. 1

     Pole wyboru miesiąca.

    2. 2

     Pole wyboru podmiotu.

    3. 3

     Pole na kod urzędu.

    4. 4

     Pole na łączną wysokość podatku należnego.

    5. 5

     Pole na wysokość podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego.

    6. 6

     Przycisk do eksportowania pliku JPK.

  • 1.5. Zaksięgowanie dokumentu

   • imperial-screen-28-10-2022-09-57-09_635b8b5a3ce1d.png

    1. 1

     Informacja o kwocie brutto do zapłaty.

    2. 2

     Informacja o kwocie brutto do zaksięgowania.

    3. 3

     Pole wyboru daty wpłaty należności.

    4. 4

     Przyciski ustawienia daty w polu wyboru daty.

    5. 5

     Przycisk zaksięgowania dokumentu.

    6. 6

     Przycisk anuluj i powrotu do listy dokumentów.