Karta pracownika

 • 1. Opis zarządzania kartą pracownika

  • 1.1. Ekran główny

   • imperial-screen-20-10-2022-13-57-50_635137d38c9cb.png

    1. 1

     Przycisk przenoszący do głównego widoku karty pracownika.

    2. 2

     Przycisk przenoszący do dziennika pracy. (punkt 2)

    3. 3

     Przycisk przenoszący do informacji o rozliczeniach.

    4. 4

     Filtrowanie informacji po miesiącu.

    5. 5

     Przycisk rozpocznij pracę. (punkt 2.1)

    6. 6

     Przycisk przenoszący do edycji zadania.

 • 2. Opis zarządzania dziennikiem pracy

  • 2.1. Rozpoczęcie pracy

   • imperial-screen-20-10-2022-14-03-54_635139400a1ec.png

    1. 1

     Przycisk zapisujący datę i godzinę rozpoczęcia pracy do systemu.

  • 2.2. Zakończenie pracy

   • imperial-screen-20-10-2022-14-07-13_63513be8d10ea.png

    1. 1

     Przycisk powodujący pojawienie się pól do uzupełniania o wykonywanych zadaniach.

    imperial-screen-20-10-2022-14-15-33_63513be8ef3f0.png

    1. 1

     Przycisk odświeżający czas do rozdysponowania.

    2. 2

     Pole wyboru godziny wykonywania zadania.

    3. 3

     Pole wyboru projektu.

    4. 4

     Pole wyboru zadania.

    5. 5

     Pole na przepracowany czas zadania.

    6. 6

     Pole wyboru aktywności.

    7. 7

     Pole na opis pracy.

    8. 8

     Przycisk dodania nowego wiersza na osobne zadanie.

    9. 9

     Przycisk zapisu wprowadzonych zadań.

    imperial-screen-20-10-2022-14-30-40-63513f7d2007b.png

    1. 1

     Filtrowanie zadań po dacie pracy.

    2. 2

     Filtrowanie zadań po projekcie.

    3. 3

     Filtrowanie zadań po informacji o nadgodzinach.

    4. 4

     Filtrowanie zadań po aktywności.

    5. 5

     Słowna wyszukiwarka zadań, po wpisaniu frazy należy kliknąć na ikonę lupy.

    6. 6

     Kolumna z datą pracy.

    7. 7

     Kolumna z aktywnością zadania.

    8. 8

     Kolumna z projektem, z którego jest zadanie.

    9. 9

     Kolumna z nazwą zadania.

    10. 10

     Kolumna z opisem pracy.

    11. 11

     Kolumna z przepracowanym czasem.

    12. 12

     Kolumna z informacją o nadgodzinach.

    13. 13

     Ikona przenosząca do edycji danego wpisu dziennika. (punkt 2.3)

    14. 14

     Ikona usuwania danego wpisu dziennika z systemu

    15. 15

     Ile wyświetlać wpisów dziennika na jednej stronie.

    16. 16

     Procedurę z rozpoczęciem pracy i dodawaniem wpisów do dziennika pracy można powtórzyć. (punkt 2.1)

  • 2.3. Edycja wpisu dziennika

   • imperial-screen-21-10-2022-08-09-06_63523786e321c.png

    1. 1

     Pole wyboru godziny pracy.

    2. 2

     Pole na czas pracy.

    3. 3

     Pole wyboru aktywności.

    4. 4

     Czy nadgodziny.

    5. 5

     Pole na opis pracy.

    6. 6

     Przycisk zapisu i powrotu do listy wpisów.

    7. 7

     Przycisk zapisz i edytuj wpis.

    8. 8

     Przycisk anuluj, powrót do listy wpisów.