Zadania / Spotkania

 • 1. Opis zarządzania zadaniami

  • 1.1. Ekran główny

   • imperial-screen-24-10-2022-11-04-41_6356552e99234.png

    1. 1

     Przycisk przenoszący do okna dodawania nowego zadania. (punkt 1.2)

    2. 2

     Filtrowanie zadań po widoku.

    3. 3

     Filtrowanie zadań po kontrahencie.

    4. 4

     Filtrowanie zadań po projekcie.

    5. 5

     Filtrowanie zadań po etapie projektu.

    6. 6

     Filtrowanie zadań po osobie odpowiedzialnej.

    7. 7

     Filtrowanie zadań po osobie, do której zadanie jest przydzielone.

    8. 8

     Filtrowanie zadań po priorytecie.

    9. 9

     Filtrowanie zadań po statusie.

    10. 10

     Filtrowanie zadań po informacji czy zadanie jest do akceptacji.

    11. 11

     Filtrowanie zadań po informacjii czy zadanie jest archiwalne.

    12. 12

     Filtrowanie zadań po typie.

    13. 13

     Słowna wyszukiwarka zadań, po wpisaniu frazy należy kliknąć na ikonę lupy.

    14. 14

     Kolumna z numerem zadania.

    15. 15

     Kolumna z typem zadania.

    16. 16

     Kolumna ze statusem zadania.

    17. 17

     Kolumna z priorytetem zadania.

    18. 18

     Kolumna z projektem.

    19. 19

     Kolumna z nazwą zadania.

    20. 20

     Kolumna z użytkownikiem, do którego przydzielone jest zadanie.

    21. 21

     Kolumna z datą i godziną rozpoczęcia zadania.

    22. 22

     Kolumna z przewidywaną datą i godziną zakończenia zadania.

    23. 23

     Kolumna z datą i godziną ostatniej aktualizacji zadania.

    24. 24

     Kolumna z procentem wykonania zadania.

    25. 25

     Ikona przenosząca do edycji zadania. (punkt 1.2)

    26. 26

     Ikona usuwania danego zadania z systemu.

    27. 27

     Przycisk, który powoduje zaznaczenie wszystkich wyświetlanych zadań.

    28. 28

     Przycisk zbiorczego usuwania zaznaczonych zadań.

    29. 29

     Ile wyświetlać zadań na jednej stronie.

  • 1.2. Dodawanie i edycja zadań

   • imperial-screen-24-10-2022-11-13-09_63565729a7fcf.png

    1. 1

     Pole wyboru projektu.

    2. 2

     Przycisk przenoszący do okna dodawania nowego projektu.

    3. 3

     Pole wyboru osoby odpowiedzialnej.

    4. 4

     Pole wyboru typu zadania.

    5. 5

     Pole wyboru użytkownika, do którego przydzielić zadanie.

    6. 6

     Przycisk ukrywający pola Priorytet-Obserwatorzy.

    7. 7

     Pole wyboru priorytetu zadania.

    8. 8

     Suwak ustawiający procent wykonania zadania.

    9. 9

     Pole wyboru przewidywanej daty rozpoczęcia zadania.

    10. 10

     Pole wyboru przewidywanej daty zakończenia zadania.

    11. 11

     Pole na maksymalny czas pracy w godzinach.

    12. 12

     Pole wielokrotnego wyboru obserwatorów zadania.

    13. 13

     Pole na nazwę zadania.

    14. 14

     Pole na opis zadania.

    15. 15

     Przycisk do dodawania obrazów ze schowka.

    16. 16

     Przycisk do dodawania załączników do zadania.

    17. 17

     Przycisk zapisu i powrotu do listy zadań.

    18. 18

     Przycisk zapisz i dodaj kolejne zadanie.

    19. 19

     Przycisk zapisz i edytuj zadanie.

    20. 20

     Przycisk anuluj, powrót do listy zadań.

    imperial-screen-24-10-2022-11-15-18-635657ad5d15d.png

    1. 1

     Pola wyboru informacji czy zadanie jest do akceptacji.