Lista zasobów i rezerwacje

 • 1. Opis zarządzania listą zasobów i rezerwacji

  • 1.1. Ekran główny

   • imperial-screen-26-10-2022-12-57-01-6359127f44c6d.png

    1. 1

     Przycisk przenoszący do okna dodawania nowego zasobu. (punkt 1.2)

    2. 2

     Słowna wyszukiwarka zasobów, po wpisaniu frazy należy kliknąć na ikonę lupy.

    3. 3

     Przycisk, który pokazuje panel zaawansowanego wyszukiwania kontrahentów.

    4. 4

     Kolumna z nazwą zasobu.

    5. 5

     Ikona przenosząca do edycji zasobu. (punkt 1.2)

    6. 6

     Ikona przenosząca do widoku listy rezerwacji.

    7. 7

     Ikona przenosząca do widoku kalendarza rezerwacji.

    8. 8

     Ikona przenosząca do widoku kalendarza dostępności.

    9. 9

     Ikona usuwania danego zasobu z systemu.

    10. 10

     Przycisk, który powoduje zaznaczenie wszystkich wyświetlanych zasobów.

    11. 11

     Przycisk zbiorczego usuwania zaznaczonych zasobów.

    12. 12

     Ile wyświetlać zasobów na jednej stronie.

  • 1.2. Dodawanie i edycja zasobu

   • imperial-screen-26-10-2022-12-52-46_63591181bbfa0.png

    1. 1

     Pole na nazwę zasobu.

    2. 2

     Pole na informacje dodatkowe zasobu.

    3. 3

     Pole na maksymalną liczbę osób korzystających z zasobu.

    4. 4

     Pole wyboru wydziału.

    5. 5

     Zaznaczenie spowoduje ustawienie statusu na opublikowany.

    6. 6

     Zaznaczenie spowoduje ustawienie dostępności zasobu.

    7. 7

     Przycisk zapisu i powrotu do listy zasobów.

    8. 8

     Przycisk zapisz i dodaj kolejny zasób.

    9. 9

     Przycisk zapisz i edytuj zasób.

    10. 10

     Przycisk anuluj, powrót do listy zasobów.