Cechy produktu

 • 1. Opis słowników wykorzystywanych w systemie

  • 1.1. Cechy produktu

   • 1.1.1. Ekran główny

    • imperial-screen-20-12-2021-11-13-47_61c057f347a68.png

     1. 1

      Przycisk przenoszący do okna dodawania nowej cechy produktu.

     2. 2

      Przycisk do usuwania zaznaczonych cech produktów w tabeli.

     3. 3

      Przycisk do zaznaczania wszystkich elementów tabeli.

     4. 4

      Przycisk z rozwijanymi opcjami ułatwiający nawigację pomiędzy ekranami związanymi z płatnością, produktami i producentami.

     5. 5

      Przycisk do utworzenia skrótu do okna cechy produktów na ekranie głównym panelu.

     6. 6

      Pole tekstowe do wyszukiwania danych w tabeli.

     7. 7

      Ikona edycji przenosząca do edycji cechy produktu.

     8. 8

      Ikona usuwania służąca do usuwania cechy produktu z systemu.

   • 1.1.2. Ekran tworzenia nowej cechy produktu

    • imperial-screen-20-12-2021-11-18-13_61c058f534ade.png

     1. 1

      Lista rozwijana zawierająca listę producentów.

     2. 2

      Pole na nazwę cechy produktu.

     3. 3

      Przycisk umożliwiający dodanie zdjęcia cechy produktu.

     4. 4

      Pole na opis cechy produktu.

     5. 5

      Przycisk do przywrócenia wartości domyślnych.

   • 1.1.3. Ekran edycji istniejącej cechy produktu

    • imperial-screen-20-12-2021-11-25-45_61c05a7c41653.png

     Ekran edycji cechy produtku domyślnie posiada wypełnione pola aktualnymi danymi. Pola należy wypełnić zgodnie z zaleceniami zawartym w podrozdziale "Ekran tworzenia nowej cechy produktu".