Obsługa zamówień

 • 1. Opis modułów systemowych

  • 1.1. Sprzedaż - obsługa zamówień

   • 1.1.1. Ekran główny

    • screenshot-www-imperial5-dev-agendo-pl-2022-01.png

     1. 1

      Liczba nowych zamówień.

     2. 2

      Przycisk przenoszący do okna dodawania nowego zamówienia.

     3. 3

      Okno z filtrami możliwymi do zastosowania w tabeli.

     4. 4

      Przycisk do zaznaczania wszystkich elementów tabeli.

     5. 5

      Przycisk do usuwania zaznaczonych zamówień w tabeli.

     6. 6

      Przycisk z rozwijanymi opcjami ułatwiający nawigację pomiędzy ekranami związanymi z produktami, płatnościami, dostawami.

     7. 7

      Przycisk do utworzenia skrótu do okna obsługa zamówień na ekranie głównym panelu.

     8. 8

      Pole tekstowe do wyszukiwania danych w tabeli.

     9. 9

      Ikona podglądu przenosząca do nowego okna, w którym wyświetlane jest całe zamówienie.

     10. 10

      Ikona podglądu przenosząca do okna z informacjami o zamówieniu i informacjami o zamawiającym.

     11. 11

      Ikona pdf tworząca plik z całym zamówieniem. Plik pobiera się automatycznie.

     12. 12

      Ikona edycji przenosząca do edycji obsługi zamówienia.

     13. 13

      Ikona usuwania służąca do usuwania obsługi zamówienia z systemu.

   • 1.1.2. Tworzenie nowego zamówienia/sprzedaży

    • Informacje podstawowe

     screenshot-www-imperial5-dev-agendo-pl-2022-01.png

     1. 1

      Lista rozwijana z pracownikami, którzy mogą obsłużyć nowe zamówenie/sprzedaż.

     2. 2

      Lista rozwijana z typem zamówienia.

     3. 3

      Lista rozwijana z wyborem statusu nowego zamówienia.

     4. 4

      Pole na numer UID nowego zamówienia.

     Kontrahent

     imperial-screen-13-01-2022-15-43-16-61e03a8682954.png

     1. 1

      Lista rozwijana z kontrahentami, z której należy wybrać kontrahenta do zamówienia.

     2. 2

      Pole na nazwę firmy lub imię i nazwisko kontrahenta.

     3. 3

      Pole na adres email kontrahenta.

     4. 4

      Pole na ulicę, na której mieszka kontrahent.

     5. 5

      Pole na miejscowść, w której mieszka kontrahent.

     6. 6

      Pole na numer telefonu kontrahenta.

     7. 7

      Pole na numer ulicy kontrahenta.

     8. 8

      Pole na kod pocztowy kontrahenta.

     Pozycje zamówienia

     imperial-screen-22-12-2021-12-10-51-61c307bd7d7fa.png

     1. 1

      Lista pozycji w zamóweniu.

     2. 2

      Przycisk dodający nową pozycję zamówenia.

     Forma płatności/dostawa

     imperial-screen-22-12-2021-12-13-22-61c30854755e2.png

     1. 1

      Pole na numer listu przewozowego.

     2. 2

      Lista rozwijana z opcjami płatności.

     Płatności

     imperial-screen-22-12-2021-12-23-33-61c30ab6f3090.png

     W zakładce płatności należy wybrać z listy rozwijanej, czy kontrahent dokonał płatności za zamówienie.

      

     Faktura VAT

     imperial-screen-22-12-2021-12-28-12-61c30bcea4d23.png

     W zakładce faktura VAT należy zaznaczyć, czy do zamówienia będzie wystawiana faktura VAT.

   • 1.1.3. Edycja istniejącego zamówienia

    • Informacje podstawowe

     imperial-screen-22-12-2021-12-37-46_61c30e0c752c8.png

     1. 1

      Przycisk przenoszący do ekranu tworzenia wydania zewnętrznego.

     2. 2

      Zakładka podgląd, w której zawarte są informacje o aktualnym zamówieniu.

     3. 3

      Zakładka informacje o zamawiającym, przechowująca informacje o zamówieniu.

     Wszystkie pola należy wypełnić zgodnie z zaleceniami zawartymi w podrozdziale "Tworzenie nowego zamówienia/sprzedaży". Domyślnie wszystkie pola wypełnione są aktualnymi danymi.

      

     Kontrahent

     screenshot-www-imperial5-dev-agendo-pl-2022-01.png

     Zakładka kontrahent zawiera informacje o kontrahencie możliwe do edycji. Domyślnie pola wypełnione są aktualnymi danymi.

      

     Pozycje zamówienia

     imperial-screen-14-01-2022-08-19-22-61e123fd3c0c5.png

     1. 1

      Ilość produktów dostępnych na magazynie.

     Zakładka pozycje zamówienia zawiera listę produktów zamówionych przez kontrahenta. W ekranie edycji możliwa jest modyfikacja produktów oraz ich ilości. Dodatkowo, użytkownik ma możliwość usunięcia produktu oraz dodania nowego.

      

     Forma płatności / dostawa

     imperial-screen-22-12-2021-13-56-51-61c32095be399.png

     1. 1

      Pole na numer listu przewozowego. Domyslnie wypełnione aktualnymi danymi.

     2. 2

      Lista rozwijana z opcjami płatności za zamówienie. Domyślnie wypełniona aktualnymi danymi.

     3. 3

      Określenie, czy kontrahent powinien mieć darmową dostawę.

     4. 4

      Lista rozwijana opcjami dostawy. Domyślnie wypełniona aktualnymi danymi.

     Płatności

     imperial-screen-22-12-2021-14-00-45-61c3217f0d27b.png

     W zakładce płatności istnieje możliwość zmiany statusu płatności. Domyślnie wyświetlany jest status aktualny.

      

     Faktura VAT

     imperial-screen-22-12-2021-14-03-56-61c3223e9d1f6.png

     W zakładce faktura VAT istnieje możliwość dodania faktury VAT do zamówienia. Domyślnie wyświetlany jest status aktualny.

      

     Dokumenty zamówienia

     imperial-screen-14-01-2022-08-18-24-61e123c4c88ed.png

     1. 1

      Lista dokumentów dołączonych do zamówienia.

     2. 2

      Ikona podglądu wyświetlająca produkty zawarte w danym dokumencie(w tym przypadku wydanie zewnętrzne).

     3. 3

      Ikona pdf zawierająca dokument w rozszerzeniu .pdf. Plik pobiera się automatycznie.

     4. 3

      Ikona edycji przenosząca do edycji wybranego dokumentu.