Statusy zamówień

 • 1. Opis słowników wykorzystywanych w systemie

  • 1.1. Statusy zamówień

   • 1.1.1. Ekran główny

    • imperial-screen-21-12-2021-10-45-05_61c1a249b49a8.png

     1. 1

      Przycisk przenoszący do okna dodawania nowego statusu zamówienia.

     2. 2

      Uchwyt do przenoszenia statusów w tabeli w celu zmiany ich kolejności.

     3. 3

      Przycisk do usuwania zaznaczonych statusów zamówień w tabeli.

     4. 4

      Przycisk do zaznaczania wszystkich elementów tabeli.

     5. 5

      Przycisk z rozwijanymi opcjami ułatwiający nawigację pomiędzy ekranami związanymi z płatnością, produktami i producentami.

     6. 6

      Przycisk do utworzenia skrótu do okna statusy zamówienia na ekranie głównym panelu.

     7. 7

      Pole tekstowe do wyszukiwania danych w tabeli.

     8. 8

      Ikona edycji przenosząca do edycji statusu zamówienia.

     9. 9

      kona usuwania służąca do usuwania statusu zamówienia z systemu.

   • 1.1.2. Ekran tworzenia statusu zamówienia

    • imperial-screen-21-12-2021-10-50-43_61c1a3761f574.png

     1. 1

      Pole na nazwę statusu zamówienia.

     2. 2

      Pole na numer kolejności statusu zamówienia. Domyślnie nowy status zamówienia jest dodany jako ostatni.

     3. 3

      Przycisk do przywrócenia wartości domyślnych.

   • 1.1.3. Ekran edycji istniejącego statusu zamówienia

    • imperial-screen-21-12-2021-10-53-20-61c1a4117c753.png

     Ekran edycji statusu zamówienia domyślnie posiada wypełnione pola aktualnymi danymi. Pola należy wypełnić zgodnie z zaleceniami zawartym w podrozdziale "Ekran tworzenia nowego statusu zamówienia".