Przyczyny zwrotów

 • 1. Opis słowników wykorzystywanych w systemie

  • 1.1. Przyczyny zwrotów

   • 1.1.1. Ekran główny

    • imperial-screen-21-12-2021-11-38-32_61c1aeab1c6b1.png

     1. 1

      Przycisk przenoszący do okna dodawania nowej przyczyny zwrotu.

     2. 2

      Przycisk do usuwania zaznaczonych przyczyn zwrotów w tabeli.

     3. 3

      Przycisk do zaznaczania wszystkich elementów tabeli.

     4. 4

      Przycisk do utworzenia skrótu do okna przyczyny zwrotów na ekranie głównym panelu.

     5. 5

      Pole tekstowe do wyszukiwania danych w tabeli.

     6. 6

      Ikona edycji przenosząca do edycji przczyny zwrotów.

     7. 7

      Ikona usuwania służąca do usuwania przyczyny zwrotów z systemu.

   • 1.1.2. Ekran tworzenia przyczyny zwrotu

    • imperial-screen-21-12-2021-11-40-16_61c1af11c8531.png

     W oknie tworzenia nowej przyczyny zwrotu należy wypełnić pole z nazwą przyczyny reklamacji, a następnie zapisać zmiany.

   • 1.1.3. Ekran edycji istniejącej przyczyny zwrotu

    • imperial-screen-21-12-2021-11-42-35-61c1af9c96200.png

     W oknie edycji przyczyny zwrotu należy wypełnić pole z nazwą przyczyny zwrotu, a następnie zapisać zmiany. Domyślnie pole wypełnione jest aktualnymi danymi.