Sprzedaż - zwroty i reklamacje

 • 1. Opis modułów systemowych

  • 1.1. Sprzedaż - zwroty i reklamacje

   • 1.1.1. Ekran główny

    imperial-screen-22-12-2021-14-29-52_61c3285289f23.png

    1. 1

     Przycisk przenoszący do okna dodawania nowej reklamacji/zwrotu.

    2. 2

     Przycisk przenoszący do okna generowania linku do zgłoszenia reklamacji/zwrotu dla niezalogowanych użytkowników.

    3. 3

     Okno z filtrami możliwymi do zastosowania w tabeli.

    4. 4

     Przycisk do usuwania zaznaczonych reklamacji/zwrotów w tabeli.

    5. 5

     Przycisk do zaznaczania wszystkich elementów tabeli.

    6. 6

     Przycisk do utworzenia skrótu do okna reklamacje/zwroty na ekranie głównym panelu.

    7. 7

     Pole tekstowe do wyszukiwania danych w tabeli.

    8. 8

     Ikona edycji przenosząca do edycji reklamacji/zwrotu.

    9. 9

     Ikona usuwania służąca do usuwania reklamacji/zwrotu z systemu.

    • 1.1.1.1. Tworzenie nowej reklamacji/zwrotu

     • Informacje podstawowe

      imperial-screen-14-01-2022-10-26-29-61e141ca348a4.png

      1. 1

       Lista rozwijana z rodzajem operacji: reklama lub zwrot.

      2. 2

       Lista rozwijana z zamówieniami, należy wybrać to zamówienie, do którego odnosi się reklamacja.

      3. 3

       Pole na uwagi administratora.

      4. 4

       lista rozwijana ze statusami, należy wybrać status reklamacji.

      5. 5

       Lista z pracownikami, należy wybrać osobę ,która będzie rozpatrywała reklamację/zwrot.

      Produkty

      imperial-screen-14-01-2022-10-26-32-61e141ca6d8e2.png

      1. 1

       Przycisk do zgłoszenia reklamacji/zwrotu danego produktu. Należy wypełnić pole z ilością produktów do zwrotu/reklamacji przed zgłoszeniem reklamacji/zwrotu.

      2. 2

       Przycisk do usuwania zwracanych/reklamowanych sztuk produktu.

    • 1.1.1.2. Edycja istniejącej reklamacji/zwrotu

     • Informacje podstawowe

      imperial-screen-14-01-2022-10-31-42-61e143042c6f2.png

      1. 1

       Lista rozwijana z rodzajem operacji: reklama lub zwrot.

      2. 2

       Lista rozwijana z zamówieniami. Domyslnie wypełnione aktualnym zamówieniem.

      3. 3

       Pole na uwagi administratora.

      4. 4

       Dane adresowe i kontaktowe kontrahenta.

      5. 5

       Określenie rodzaju generowanego linku z reklamacją/zwrotem.

      6. 6

       Lista rozwijana ze statusami reklamacji/zwrotu.

      7. 7

       Lista z pracownikami, domyślnie wybrany jest pracownik przypisany do reklamacji przy tworzeniu.

      Produkty

      imperial-screen-14-01-2022-10-31-46-61e143046113e.png

      W zakładce edycji produktu użytkownik mam możliwość modyfikacji zgłoszeń. Dodatkowo, istnieje możliwość dodania kolejnego zwortu/reklamacji produktu lub usunięcie aktualnej reklamacji/zwrotu produktu. 

   • 1.1.2. Ekran generowania linku do zgłoszenia reklamacji/zwrotu

    • imperial-screen-14-01-2022-10-46-03-61e14664525ea.png

     1. 1

      Lista rozwijana zawierająca wszystkie zamówienia w systemie.

     2. 2

      Wygenerowany adres ze zgłoszeniem reklamacji/zwrotu do podanego wyżej zamówienia.

     3. 3

      Przycisk otwierający wygenerowany link w nowym oknie przeglądarki.

     4. 4

      Przycisk kopiujący wygenerowany link do schowka.

     Po otworzeniu wygenerowanego linku użytkownik zostaje przekierowany do okna dodania reklamacji/zwrotu.

     Informacje podstawowe

     imperial-screen-14-01-2022-10-46-06-61e1466480273.png

     1. 1

      Lista rozwijana z wyborem reklamacji lub zwrotu.

     2. 2

      Pole na uwagi klienta dotyczące zamówienia.

     Produkty

     imperial-screen-14-01-2022-10-46-10-61e14664b2aeb.png

     1. 1

      Tabela z wszystkimi zakupionymi produkatami przez klienta.

     2. 2

      Przycisk do zgłoszenia reklamacji/zwrotu danego produktu.

     3. 3

      przycisk do usuwania reklamowanych/zwracanych sztuk.