ITERMINAL

 • 1. Opis modułu ITERMINAL

  • 1.1. Ekran główny

   • imperial-screen-26-10-2022-12-00-39_63590554d8dc5.png

    1. 1

     Przycisk przenoszący do okna uruchomienia polecenia. (punkt 1.2)

    2. 2

     Słowna wyszukiwarka zadań ITERMINAL, po wpisaniu frazy należy kliknąć na ikonę lupy.

    3. 3

     Kolumna z identyfikatorem zadania.

    4. 4

     Kolumna z unikalnym symbolem zadania.

    5. 5

     Kolumna z datą uruchomienia zadania.

    6. 6

     Kolumna z komendą zadania.

    7. 7

     Kolumna ze statusem zadania.

    8. 8

     Kolumna z informacją o automatycznym wznawianiu w przypadku zakończenia.

    9. 9

     Przycisk zmiany statusu aktywności.

    10. 10

     Ikona przenosząca do widoku terminala. (punkt 1.3)

    11. 11

     Ikona pobierająca plik danych.

    12. 12

     Ikona zabijająca proces.

    13. 13

     Ikona usuwania danego zadania z systemu.

    14. 14

     Ile wyświetlać zadań na jednej stronie.

  • 1.2. Uruchomienie polecenia

   • imperial-screen-26-10-2022-12-12-20_635908070722e.png

    1. 1

     Przycisk przenoszący do widoku uruchomienia wybranej komendy.

    imperial-screen-26-10-2022-12-15-27-635908c73418b.png

    1. 1

     Pole na parametr 0.

    2. 2

     Pole na parametr 1.

    3. 3

     Pole wyboru wartości parametru 2.

    4. 4

     Przycisk przesłania pliku jako parametr 3.

    5. 5

     Pole wyboru wartości parametru 4.

    6. 6

     Przycisk uruchomienia komendy.

  • 1.3. Widok terminala

   • imperial-screen-26-10-2022-12-23-54_63590abde8f3f.png

    1. 1

     Przycisk zabijający proces.

    2. 2

     Zakładka widoku strumieniu wyjścia procesu.

    3. 3

     Zakładka widoku strumieniu błędów procesu.

    4. 4

     Zakładka widoku logów procesu.