Stanowiska pracy

 • 1. Opis słowników wykorzystywanych w systemie

  • 1.1. Stanowiska pracy

   • 1.1.1. Ekran główny

    • imperial-screen-4-01-2022-12-06-50-61d42a4c2c0a8.png

     1. 1

      Słownik stanowisk pracy.

     2. 2

      Przycisk przenoszący do okna dodawania nowego stanowiska pracy.

     3. 3

      Przycisk do usuwania zaznaczonych stanowisk pracy w tabeli.

     4. 4

      Przycisk do zaznaczania wszystkich elementów tabeli.

     5. 5

      Przycisk do utworzenia skrótu do okna stanowiska pracy na ekranie głównym panelu.

     6. 6

      Pole tekstowe do wyszukiwania danych w tabeli.

     7. 7

      Ikona edycji przenosząca do edycji danych jednostek miar.

     8. 8

      Ikona usuwania służąca do usuwania wydziału z systemu.

   • 1.1.2. Ekran tworzenia stanowiska pracy

    • imperial-screen-17-12-2021-11-59-46_61bc6da9a4219.png

     1. 1

      Pole tekstowe na nazwę stanowiska pracy.

   • 1.1.3. Ekran edycji istniejącego stanowiska pracy

    • imperial-screen-17-12-2021-12-02-32_61bc6e4ebe160.png

     1. 1

      Pole tekstowe do wprowadzenia nowej nazwy stanowiska, domyślnie wypełnione aktualną nazwą stanowiska.