Hierarchia / Prawa dostępu

 • 1. Dane podstawowe

  • 1.1. Opis zarządzania użytkownikami i uprawnieniami w systemie w warstwie aplikacyjnej

   • 1.1.1. Hierarchia / prawa dostępu - grupy użytkowników

    • imperial-screen-23-12-2021-09-19-40_61c4315ac2c4a.png

     Lista wyświetla dostępne grupy w systemie, wraz z informacjami o danej grupie. Dostępne opcje dla grupy to:

     1.  

      Edycja grupy, przejście do widoku dodawania / edycji grupy.

     2.  

      Prawa dostępu do działów systemowych.

     3.  

      Prawa dostępu do katalogów

     4.  

      Usuwanie grupy.

     Zarządzanie prawami dla modułów i katalogów odbywa się w taki sam sposób, po przejściu do widoku zarządzania należy ustawić odpowiednio prawa dla każdego z elementów.

     imperial-screen-23-12-2021-09-20-13_61c4315ade00f.png

     1. 1

      Opcje pozwalające zdecydować czy użytkownicy tej grupy posiadają dostęp do Wszystkich lub Własnych elementów dodanych w katalogu / module. W przypadku wybrania drugiej opcji administrator / redaktor danej grupy może zarządzać tylko elementami które sam dodał. Pierwsza opcja pozwala na zarządzanie także elementów dodanych przez innych użytkowników.

     2. 2

      Grupa opcji pozwalająca nadać prawa dla wszystkich katalogów do przeglądu, modyfikacji oraz usuwania. Oznacza to że użytkownik posiada te prawa dla katalogu / modułu oraz jego elementów.

     3. 3

      Nadanie praw dostępu dla każdego z katalogu / modułu osobno.

     4. 4

      Nadanie praw do przeglądania, modyfikacji oraz usuwania dla każdego z katalogu / modułu osobno.

   • 1.1.2. Dodawanie grupy

    • imperial-screen-23-12-2021-09-24-30_61c43282215d5.png

     1. 1

      Wybór jaki element dodajemy:
      Grupa - grupa użytkowników posiadających prawa dostępu w systemie.
      Folder - element struktury grup, służy do zagnieżdzania grup - nie można tworzyć użytkowników dla folderu.

     2. 2

      Wybór dla jakiego typu kont grupa jest przeznaczona.

     3. 3

      Miejsce w strukturze grup.

     4. 4

      Nazwa grupy.

     5. 5

      Opis / informacje grupy.

     6. 6

      Nadanie pełnych praw do zarządzania serwisem tworzonej grupie, brak możliwości zarządzania prawami dla poszczególnych modułów / katalogów.

     7. 7

      Nadanie pełnych praw do zarządzania katalogami tworzonej grupie, brak możliwości zarządzania prawami dla katalogów.

     8. 8

      Struktura katalogów na jednym poziomie.

     9. 9

      Aktywacja grupy.

     10. 10

      Zablokowanie możliwości usunięcia grupy.